Svenska

För att läsa den översatta svenska versionen av vår artikel, klicka nedan:

Download free article here (SE)

 

 

Översatt från “Ventegodt S, Merrick J. A tribute to the Corona virus COVID-19
(SARS-CoV-2) whistle-blowers. J Altern Med Res 2020;12(2):In Press”
Open Access. Texten kan användas fritt med denna referens.

 

ISSN: 1939-5868
© Nova Science Publishers, Inc.

 

Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2): En hyllning till visselblåsarna

 

Søren Ventegodt1, * MD, MMedSci, EU-MSc-CAM & Joav Merrick2-5, MD, MMedSci, DMSc

1Forskningscenter for Livskvalitet, København (Quality-of-Life Research Center, Copenhagen) og Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psykologi og Sexologi, København (Research Clinic for Holistic Medicine, Psychology, and Sexology, Copenhagen, Denmark),
2 National Institute of Child Health and Human Development, Jerusalem, Israel,
3 Department of Pediatrics, Mt Scopus Campus, Hadassah Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel,
4 Kentucky Children’s Hospital, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, United States and
5 Center for Healthy Development, School of Public Health, Georgia State University, Atlanta, United States of America

 

Sammanfattning:

Vi befinner oss i mitten av Corona COVID-19 (SARS-CoV-2) -pandemin inför en global katastrof, som till synes orsakats av ett nytt dödligt virus som hela världen försöker hantera efter varning från Världshälsoorganisationen (WHO) om en dödlighet på 3,4%. Tre ledande experter på infektionssjukdomar, Wolfgang Wodarg, Sucharit Bhakdi och John PA Ioannidis, anser, å andra sidan, att vi misstolkar statistiken och istället står inför en felaktig informationskampanj, inte ett farligt nytt virus. WHO felräknar dödssiffran, ignorerar stora mörka antal smittade, och ignorerar både allt det vi redan vet om det Corona virus, och all statistik om vanlig förkylning och influensa vi har tillgång till och statistik om dödlighet i befolkningen vi också har tillgång till och därmed skapar vi en bild av ett dödligt epidemiskt coronavirus. Tyvärr har världens politiker reagerat på WHO-kampanjen som om det var sant och skapat massiv rädsla i befolkningen, som nu har kommit att tro att vi står inför en dödlig ny infektion. Massiv rädsla ökar symptomen av Corona patienter kraftigt i mottagliga individer för psykosomatiska orsaker: Om du tror att du har en dödlig infektion, och alla, inklusive din egen läkare och sjukhus bekräftar dig i detta, är det bara naturligt att du bör känna dig dålig. Om du mår dåligt på sjukhuset, kommer du att behandlas. Hospitalisering och läkemedel kan ge sjukhusinfektioner, biverkningar och öka dödligheten av sig själv. På detta sätt har världen bekräftat sig i illusionen av en dödlig epidemi, som helt enkelt inte existerar till att börja med. COVID-19 har en dödlighet på cirka 0,01%, i enlighet med dödsstatistiken från många länder.

Nyckelord:
Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, pandemi, psykosomatisk teori, dödlighet, fall dödlighet, Världshälsoorganisationen, korruption, felinformation, politik, ekonomi

 

Korrespondens: Søren Ventegodt, MD, MMedSci, EU-MSc-CAM, Life-Quality Research Center, Schlegels Allé 4, 5tv, 1807 Frb C, Köpenhamn, Danmark. E-post: ventegodt@livskvalitet.org

 

Introduktion

För närvarande stängs hela världen under trycket från ett dödligt nytt Coronavirus, COVID-19, som rapporteras döda tusentals människor. Varje dag ger media nya nummer av de döda av Corona från varje land. Nödlagar antas dagligen överallt, och de flesta europeiska länder har stängt gränserna, stängt skolor, arbetsplatser, restauranger och offentliga mötesplatser, nästan stoppat produktionen och skickat miljoner arbetare hem. Över två miljarder människor har hamnat i karantän över hela världen. Människor lider, ekonomi lider och personlig frihet är totalt sett begränsad. Detta är det sorgliga tillståndet i världen 26 mars 2020.

Enligt den tyska lungspecialisten Wolfgang Wodarg är det nya SARS-CoV-2-viruset ofarligt och bara en vanlig förkylning (1-9). Det enda skälet till att vi känner till detta virus är ett nytt Corona-test, som nyligen togs i bruk, vilket gör spridningen av viruset spårbart. Men det är ett test som inte har validerats vetenskapligt och det verkar vara allvarligt bristfälligt, ospecifikt och oprecist. Ändå håller vetenskapen med om att ett nytt Coronavirus, COVID-19, sprider sig över världen.

Men det sprids alltid nya virus, vilket inte är ett problem om det inte är farligt. Ledande forskare inom medicin och infektionsbiologi, som Professor Bhakdi (10-15), Professor John PA Ioannidis (16-20), och Professor Jay Bhattacharya (21, 22) säger alla samma sak: Det finns inga vetenskapliga bevis för att stödja påståendet att den nya Corona COVID-19 borde vara farlig; därför måste vi anta att det är lika ofarligt som den förkylning vi hade förra året, året innan, och året innan det, och varje år sedan för evigt. Det är logiken av vetenskap: Om du inte vet någonting specifikt, måste du gå med den enklaste förklaringen, vilket är att vad du står inför i dag är bara en normal sak, detsamma som igår. Detta följer den berömda principen om Occam’s rakkniv (23).

Om detta är sant, hur är det med den hemska statistiken du ser varje dag i media? Dokumenterar inte alla dessa dödsfall den hemska virala dödligheten? Nej, säger Wodarg, Bhakdi och Ioannidis, återigen i perfekt överensstämmelse: dessa hemska siffror är skrämmande, men när man tittar närmare är de bara en produkt av ett felaktigt sätt statistiken görs på, den dåliga kvaliteten av data som insamlas och av allvarligt manipulerade tolkningar av statistiken (1-22) .

Alla normala vetenskapliga indikatorer på vanlig förkylning och influensa, som fortfarande finns i de flesta länder, visar att det inte finns några tecken på att något onormalt virus attackerar oss. Det finns ingen dokumenterad överdödlighet, inte ens i Italien, där Corona-rapporterna säger att 7% av de infekterade Corona har dött (19) . När Wodarg, Bhakdi och Ioannidis kalkylerade dödligheten från tillgängliga siffror, hittade de alla samma låga dödligheten för Corona COVID-19 av 0,01% (1-22) . Detta är 10 gånger mindre än en normal influensa. Inget att oroa sig över alls!

Informationen om en dödlig COVID-19-pandemi kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) och hävdar att det nya viruset har en dödlighet på 3,4% (24, 25) och från den nationella statistiken, som WHO har väglett utarbetat för (26) . WHO har varnat världen för att vi står inför århundradets största medicinska katastrof. Politiker över hela världen har tagit WHO: s varning mycket allvarligt och reagerat i enlighet därmed. ”Better safe than sorry” har mottot varit.

Om det hade varit hela historien, skulle det vara förståeligt vad som händer, kanske till och med rimligt. Problemet är att det redan har varit enorma problem med information från WHO om pandemier. Om någon minns svininfluensaskandalen från 2009 kommer de omedelbart att ha denna reaktion (27-70) : Vågar vi överhuvudtaget lita på WHO i denna situation?

Svininfluensa

I H1N1-influensan ”Svininfluensa” 2009, WHO gjorde influensan mycket värre än den var; till slut visade Svininfluensan sig vara en av de mildaste influenser som vi någonsin har haft. Problemet var att WHO drev Svininfluensan-vaccinet i en sådan utsträckning att nästan alla länder köpte onödigt vaccin, som senare måste skickas till förstörelse – vaccin för miljarder dollar (27-70) .

Journalister har utforskat WHO och hittade ett alldeles för nära samarbete med läkemedelsindustrin, vilket ledde de utforskande journalisterna att dra slutsatsen att WHO hade fallit offer för korruption: läkemedelsindustrin hade placerat sitt eget folk i WHO rådgivning kommitté, och på så sätt kunde industrin kontrollera WHO (27-70). WHO: s korruption fördömdes av många länder och av många nationella och internationella organisationer ((27-70).

Wolfgang Wodarg var ordförande för PACE Health Committee under svininfluensapandemin och sa då: ”WHO: s” falska pandemiska ”influensakampanj är en av århundradets största medicinskandaler” (37) . Under 2010 konstaterade han att: ”Uttalanden om pandemi alarm får inte vara under inflytelse av läkemedelssäljare” (37).

När Wodarg, Bhakdi, Ioannidis säger att dödligheten i Corona COVID-19 är mycket låg, ca 0,01%, backade de upp det med de senaste dödlighetsstatistikerna från USA (17), Danmark (71), Österrike (72) (se figur 1) och Italien (2, 8) – vilket alla visar att det inte finns någon överdödlighet i några av dessa länder. Om det var tal om ett skadligt virus som spred sig, borde det finnas någon som dör av det, vilket inte är fallet enligt dessa statistiker.

Så det här blir en konstig story, där WHO påstår COVID-19 vara en faktor 340 gånger mer dödligt än vad Wodarg, Bhakdi, Ioannidis säger. Skillnaden mellan dessa två uppskattningar är extrem, så vem har rätt och vem har fel här?

 

Figur 1. En ny studie på Corona COVID-19-dödlighet i Österrike (72) har undersökt skillnaden i dödlighet för personer med och utan ett positivt Corona COVID 19-test; studien visar ingen skillnad i dödlighet oavsett hur gammal du är! Fyndet överensstämmer med uppskattningen av Wodarg, Bhakdi och Ioannidis av en dödlighet på 0,01% för COVID-19

 

Återigen är bilden mer komplex

Många kliniker presenteras inför ovanligt starka symtom från patienter infekterade med Corona COVID-19; symtomen ser märkligt nog ut som symtom från hjärnan, inte från kroppen; de ser ut som neurologiska symtom (73, 74). Ett generellt mönster är att patienterna kan känna sig mycket eländiga ; i vissa fall kan COVID-19 förekomma som malaise, desorientering eller utmattning (73). Det är inte en del av förkylningen som vi känner till, så har vi trots allt ett nytt farligt virus?

Det stora antalet till synes neurologiska symtom är troligtvis psykologiska symtom; och dessa pekar på konstigheterna i den kliniska bilden av COVID.-19, som definitivt skiljer sig från normal förkylning.

Här presenterar vi en psykosomatisk hypotes för COVID-19. Vi föreslår att massiv felinformation från media, som ständigt upprepar felaktiga tolkningar av kritikvärdig statistik om Corona-dödligheten, som ger samma felaktiga bild av ett dödligt virus som WHO berättar för oss. Kombinerat med myndigheternas upprepade varningar om coronaviruset som bekräftas av de stränga försiktighetsåtgärderna överallt i samfundet, förstärkt av närmst hysteri från hälsovårdssektorn, får patienter som kommer till sjukhusen att tro att COVID -19 är en dödlig ny sjukdom.

De dramatiska försiktighetsåtgärder som gjorts i många länder för att förhindra spridning av Corina-infektionen skapar ett tillstånd av allmän panik, som har en extremt stark inverkan på utsatta själar, vilket är precis vad som krävs för att en förkylning ska se ut som en allvarlig sjukdom hos dessa människor.

Detta är i enlighet med den redovisade polaritet COVID-19 patienter har visat (73, 74). De flesta människor märker inte ens infektionen, eftersom den är subklinisk eller får bara milda symtom. Andra har vilda och extrema reaktioner, där de går snabbt i ett allvarligt kliniskt tillstånd; det konstiga med detta är de många starka symtom verkar komma från hjärnan (sinnet) och inte från kroppen.

Teorin är att de människor som har en mild reaktion enkelt känner igen infektionen som en annan ofarlig, vanlig förkylning och reagerar enligt deras tidigare erfarenhet av förkylning. De känsliga och mottagliga människorna lägger till sin rädsla för död och en allmän tendens att oroa sig, till deras infekterade tillstånd, och de reagerar därför starkt, när de inser att de är smittade med Corona. Dessa människor är mycket uppmärksamma på alla symtom, vilket gör dem starkare. Rädsla och desorientering ses komma från infektionen men kommer i själva verket från sinnet som en reaktion på situationen, där de tror att de har fått en dödlig infektion.

Bland de senare hör människor som är alldeles för villiga att följa sin läkares råd om behandling och sjukhusvistelse. Det finns till och med en grupp människor, även yngre människor, som insisterar på att gå direkt till intensivvård, i det dystra hoppet att de kommer att överleva detta hemska, dödlig COVID-19-infektion som de redan har hört så mycket förskräckligt om och nu, sorgligt nog, själva har fått.

Om Wodarg, Bhakdi och Ioannidis har rätt och det nya Corona COVID 19 är lika ofarlig som någon annan vanlig förkylning, kan den nya Corona COVID-19 fortfarande se kliniskt ut som en ny, mycket allvarligare sjukdom än förkylning, på grund av extrema omständigheter. Detta är mycket viktigt att komma ihåg.

 

Något märkligt händer

Något väldigt märkligt och ovanligt pågår definitivt i COVID-19-pandemin. Människor bakom WHO och forskningen i vaccin mot Coronavirus, som Bill Gates, som har investerat miljarder dollar i vaccinindustrin (75, 76), har offentligt sagt att virus är ett större hot mot hälsan än kärnkraftskrig (76) och därmed mänsklighetens nya hot.

Enligt Wodarg, Bhakdi och Ioannidis är det inte sant att vi står inför ett nytt dödligt virus, och det är också oerhört osannolikt att ett Coronavirus kommer att muteras till ett farligt virus, eftersom vår kropp är så bekant av denna typ av virus att den har extremt bra immunitet mot dem. Det är därför de flesta smittade människor inte ens märker att de är smittade.

I stället står vi inför en ”Corona-hysteri”, som mycket väl bara kan vara en annan gigantisk WHO-skräckkampanj, med allvarliga konsekvenser för hela det globala samhället. Men denna gång är det gjort så bra att vi inte så lätt kan avslöja bluffen. Om så är fallet, är det är tal om dold marknadsföring, kan man säga att WHO har lärt sig från sitt misstag under 2009. Det finns inte något färdigställt vaccin på marknaden, vilket är riktigt smart, för då är förbindelsen till medicinindustrin ju inte synlig; om industrin också står bakom detta denna gång får ju undersökas, innan vi kan uttala oss om det. WHO: s agenda med att överdriva Coronavirus dödligheten är inte så klar, eftersom det finns många intressen som kan påverka WHO.

 

Något att tänka på

Den uppenbara hypotesen är, att vi står inför ett skräckkampanj vars syfte är att igen få hela världen att köpa onödiga vacciner för miljarder dollar, som ett botemedel mot det nya ”dödliga” COVID-19 viruset och givetvis många, många farliga virus som kommer i framtiden. Dessa misstankar är logiska eftersom det redan hände i 2009 med svininfluensaskandalen (27-70) .

En alternativ hypotes är att WHO, som nu fungerar som en privat institution, helt enkelt efter mer finansiering och mer makt för sig självt, och därför gör sina egna tolkningar och vägleder tillverkning av statistik som dokumenterar WHO’s betydande viktighet . President Trump i USA hade sett detta och stoppade WHO’s årliga finansiering på 400 miljoner dollar.

En tredje hypotes är att problemet inte är så mycket WHO själv, utan att det är politikerna som naivt förlitar sig på WHO, istället för att följa världens ledande experter inom läkevetenskap och deras kunskap och förståelse för sjukdomar och behandling.. Det är mycket märkligt att politikerna följer WHO i ljuset av den tidigare svininfluensaskandalen. Vi har sett över hela världen att politiker har varit mycket snabba att hävda och använda den absoluta makten, vilket rädslan för en ny super dödlig pandemi ger dem; problemet kan helt enkelt vara att politiker i allmänhet älskar att gå in i rampljuset och spela hjälte och rädda världen från en dödlig pandemi. Möjligtvis älskar politikerna denna lek så mycket att de inte analyserar situationen noggrant och att de uppenbarligen också misslyckas att analysera de ödesdigra konsekvenser deras handlingar har på samfundet och människor.
Grundläggande är det alltså politikerna som i stundens hetta, misslyckas med att ta ett steg tillbaka och få en bra översikt; därför ser de inte att allt omkring Coronavirus handlar om att rädda de mycket sjuka, gamla människorna från att dö i genomsnitt ett par veckor tidigare än väntat. För det är det vi, efter experternas utlåtande, talar om. Det är det de offrar allas välbefinnande för, det är det de stänger ner hela samhället för.
Våra visselblåsare påstår således att genomsnittsåldern för människor som inkluderas som ”döda av Corona COVID-19-statistik”, till och med i Italien, landet som sägs drabbats mest av det nya Coronaviruset, är 81 år gammal och att 99% av de döda patienterna redan hade 1, 2 eller till och med 3 allvarliga sjukdomar (ko-morbiditet) (8,10,18-22) .

Om vi tänker över medicinindustrins roll, kan det vara så att industrin har sina människor överallt för att hjälpa politikerna att se mot WHO? Är det vi ser i COVID-19-pandemin helt enkelt påverkan av samarbetande läkemedelsindustrin (kallade ”Big Pharma”)? Vi vet att läkemedelsindustrin sysselsätter miljontals människor över hela världen; med en årlig omsättning på cirka två biljoner dollar, blir de mer kraftfulla än till och med vissa nationella stater. På grund av storlek, ackumulering av pengar, köpt akademisk status och andra tillgångar, i kombination med massiv marknadsföring och lobbyism i hela världen, har de ett enormt inflytande. Läkemedelsindustrin agerar genom läkarna som drar nytta av samarbetet på många sätt och kritiken av industrins användning av läkare i medicinsk-industriella komplexet är inget nytt (77). Kanske handlar Corona-hypen inte om WHO alls, utan om dolda och allestädes närvarande handlingar från Big Pharma?

Kanske är det inte läkemedelsindustrin som står bakom detta, men människor med intresse, som Bill Gates, som har investerat miljarder dollar i vaccinindustrin och samtidigt ger miljarder dollar till WHO? Kan det vi ser i dessa dagar vara en ny världsordning där stora kommersiella intressen och ensamstående med oändliga mängder pengar, och inte sunt förnuft och demokratiska processer, styr världen?

 

Vad försöker vi att säga?

I detta dokument kommer vi att ta en kort titt på många av de aspekter som nämns ovan . Det är helt enkelt omöjligt i ett enda papper att gå på djupet; vad vi hoppas göra är att starta en debatt och uppmuntra till utredning av de många okända och oklara saker vi står inför.

Wodarg, Bhakdi och Ioannidis håller sig i deras analys till det vetenskapliga; de pratar inte om politik. Men de kritiserar alla starkt WHO för att ha sagt att COVID-19 är farligt med en dödlighet på 3,4% utan att ha något vetenskapligt stöd för detta utlåtande alls. Deras analyser är tydliga och relevanta och deras slutsatser verkar vara överens med varandra: Vi överreagerar alla – människor, patienter, läkare och politiker. Hela världen har gått in i ett hysteritillstånd; vad sociologer och psykologer kallar masshysteri eller masspsykos (78). Det var vad vi också såg i 2009 (31, 32).

I detta fenomen överförs kollektiva illusioner av hot, vare sig de är verkliga eller imaginära, genom en befolkning i samhället som ett resultat av rykten och rädsla. I medicin används termen för att beskriva den spontana manifestationen av samma eller liknande hysteriska fysiska symtom av mer än en person; en vanlig typ av masshysteri uppstår när en grupp människor tror att de lider av en liknande sjukdom eller sjukdom; detta har setts otaliga gånger genom historien (78). Sådana föreställningar har ofta ett korn av sanning i verkligheten, vilket gör det mycket svårare att inse den illusoriska naturen av masshysteri, som i det här fallet av Coronavirus som faktiskt sprids.

De tre visselpiporna som vi har valt att fokusera på i denna artikel är inte ensamma med meddelandet att vi gör ett skrämmande monster av en ofarlig förkylning; ett stort antal läkare och akademiker i många länder säger detsamma. Vi har valt dessa tre personer på grund av deras tydlighet i tal, spetskompetens i vetenskapliga färdigheter och deras mod i att tala direkt mot åsikten om en hel värld i panik.

Kom ihåg att protesten mot vad som händer världen över i Corona COVID-19-pandemin inte kommer från några galna forskare, utan från en betydande del av det vetenskapliga samfundet. Många fler kunde prata, men vågar inte. Som vi kommer att se, även i vår moderna demokrati, kan det enkelt kosta dig ditt jobb att prata mot politikerna.

I detta dokument tittar vi först på vad visselblåsarna säger och därefter diskuterar vi några av de många frågor det tar upp.

 

Wolfgang Wodarg (1)

Wolfgang Wodarg (se figur 2) (född 2 mars 1947) är en tysk läkare som är specialiserad på lungsjukdomar med en subspecialitet i virologi. Han är också politiker för SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), Socialdemokratiska partiet i Tyskland . Som ordförande för Europarådets hälsokommittés parlamentariska församling undertecknade Wodarg en föreslagen resolution den 18 december 2009, som diskuterades i januari 2010 i en nödsdebatt (” falska pandemier ett hot mot hälsan. PACE Plenary session social tänker Europarådet utreda WHO 25–29 januari 2010 ”) . Wodarg begärde vid den tiden en utredning om påstådd otillbörligt inflytande som läkemedelsföretag utövar på Världshälsoorganisationens globala influensakampanj H1N1 . (27,28,37) WHO blev undersökt av flera olika grupper och detta förde senare till fördömelse av korruptionen av WHO överallt i världen.

Utbildning och yrke (1, 3-8)
Wodarg kommer från Schleswig-Holstein . Han studerade medicin i Berlin och Hamburg och fick sin läkarlicens 1973, och 1974 fick han sin doktorsexamen från Med. Från Hamburgs universitet . Sedan 1983 har han haft ställning Amtsarzt (regional medicinsk direktör) vid Health Department av Flensburg och lektor vid universitetet i Flensburg . Wodarg har gett kurser vid Charité Berlin och på andra europeiska universitet i ämnena forskning och etik, europeisk politik, hälsovård och sociologiska frågor inom hälso- och sjukvård, politik och naturvetenskap.

Han är en lungspecialist, en läkare inom hälso- väsendet, företagsläkare och tidigare chef för Hälsoavdelningen av staden Flensburg, där han var chef för Institutionen för lung- och bronkialmedicin. Han var medlem i undersökningsnämnderna i Schleswig Holstein Medical Association för miljömedicin, lung- och bronkialmedicin och för socialmedicin. 1991 fickWolfgang Wodarg ett stipendium för att studera epidemiologi och hälsoekonomi vid Johns Hopkins University i Baltimore, USA .

Partitillhörighet (1)
Wodarg har varit medlem i Socialdemokratiska partiet (SPD) sedan 1988. Från 1992 till 2002 var han chef för SPD: s distrikt Schleswig-Flensburg . Från 19 november 2005 till 1 december 2007 var Wodarg ordförande i SPD-distriktet i Flensburg. Sedan 1990 har Wodarg varit medlem i verkställande kommittén för den nationella sammanslutningen av socialdemokrater i hälsosektorn och sedan 1994 den federala vice ordföranden, och 2002 blev han vald till ordförande för den federala kommittén.

Ledamot av parlamentet (1)
Från 1986 till 1998 tillhörde Wodarg till församlingsrådet för hans hemby Nieby . Från 1994 till 2009 har han varit medlem i Bundestag . Här var Wodarg talesman från 2003 till 2005 för SPD-caucus i undersökningskommissionens etik och lag för modern medicin. Sedan 1999 har Wodarg har också tillhört parlamentariska församling av Europarådet . Sedan 2002 har han varit vice ordförande för den socialistiska gruppen och sedan 2006 ordförande för de tyska socialdemokraterna och vice chef för den tyska delegationen.

Några av hans kända citat: ”WHO: s” falska pandemi ”influensakampanj är en av århundradets största medicinskandaler.” ”Definitionen av en oroande pandemi får inte påverkas av läkemedelsförsäljare”

Vad säger Wolfgang Wodarg om Corona COVID-19 pandemin?

 

Figur 2 . Wolfgang Wodarg jämför Corona situationen med Hans Christian Andersens berättelse om kejsaren som lurades att tro att han hade kläder på sig genom två smarta arbetsträlar. Först när ett litet barn säger: ”Kejsaren är naken” kan alla se bedrägeriet. Wodarg ser sig själv som det lilla barnet (8)

Enligt tidningen “Lokalheute” (17 mars 2020), tar Wodarg en tydlig ställning om Corona COVID-19 pandemi, här är texten från en video där Wodarg presenterar sina synpunkter (8):

”Den nuvarande paniken har inget att göra med sjukdom eller epidemier.” Hävdar Dr Wolfgang Wodarg – inte en konspirationsteoretiker, men som lungspecialist och tidigare chef för en hälsoavdelning med sitt eget övervakningssystem för influensasjukdomar, någon som vet vad han talar om. Han är övertygad om att: ”Alla influensa indikatorer visar endast normala värden. Inga undantagsfall av allvarlig sjukdom är registrerade i Kina, Italien eller någon annanstans.”.

Läkaren från Kiel ställer frågor och försöker förstå varför uppfattningen [av sjukdomen] är annorlunda i politik och i samhället. Han är inte en av dem som vill spela ner Covid-19 – som många andra virus bör den inte underskattas.

Kina chockade sin befolkning i Wuhan genom två månader och demonstrerade för världen hur man kan spåra en epidemi, hypa upp den och sedan bekämpa den med hjälp av auktoritet. Europeiska länder följer nu denna teater och isolerar varandra. I Europa kollapsar ekonomin och de mänskliga rättigheterna glöms bort, medan Kina just har avslutat dessa oanvändbara COVID-19-tester och har snabbt förklarat krisen som ett utländskt problem ”, sa lungläkaren.

Covid-19 – en verklig fara eller har vi alla blivit blinda? Formulera din egen åsikt på LOKALHEUTE.TV

Det är då noterat att “ tidningen ” Lokalheute” inte tar sidor, varken pro eller contra, vi talar heller inte mot alla förmodade nödvändiga försiktighetsåtgärder – vi saknar specialistkunskaper. Men naturligtvis har vi verifierat uttalandena” .

 

Wodargs hemsida (2)

Wolfgang Wodarg kommunicerar också till allmänheten via sin webbsida (2). Här har han följande uttalanden om Corona COVID-19 pandemin:

Hälsobedömning: Det finns inga giltiga uppgifter och inga bevis på exceptionella hälsohot.

Obestridliga fakta: Den officiella dödlighetsstatistiken, som fortfarande är tillgänglig, och olika nationella institut för influensaövervakning visar kurvornas normala gång. Det är tal om vanlig säsongs ”influensa”.

Coronavirus är och har alltid varit där. Corona-virus, influensavirus och andra virus måste förändras kontinuerligt. Så ”nya” virus är normala.

Betydelsen och tillämpningen av [Corona COVID-19] PCR-test: De använda testerna har inte officiellt validerats, men har endast godkänts av samarbetsinstitut. Testerna är ofta selektivt använda (Wuhan och Italien), t.ex. endast tillämpade på kritiskt sjuka människor och data är då värdelös för bedömningen av en sjukdomsrisk. Utan testerna, som är tveksamma med avseende på deras informativa värde, och ger en vilseledande bild av situationen, skulle det inte finnas någon indikation på akutåtgärder.

Andra risker för feltolkningar: WHO är ekonomiskt beroende av Gates Foundation.

De icke-verifierbara pandemiscenarierna är bilder som används för att skrämma allmänheten.

Wuhan och Italien används för att producera skrämmande bilder.
Även i Italien, utan de nya testerna, skulle du bara se den årliga influensaskadan.

På Wodarg’s webbplats hittar du många dokument och källor som stöder hans uttalanden ovan (2).

 

Wodarg i radion (6)
I en radiointervju i Radio München 27 mars 2020, ” Covid 19 – Test ist unspezifisch – Dr Wolfgang Wodarg” förklarar Wodarg ytterligare sin hypotes, att om vi inte hade det nya Corona testet, skulle vi inte märka något om Corona-virus COVID-19 alls. Årets globala Corona-infektion skulle bara bli en annan vanlig förkylning med ett ofarligt virus.

Problemen med testet är att det är ospecifikt; om någon hade haft en Corona infektion tidigare kan det vara positivt, och ofta har de testade tre olika coronavirus som reagerar på testet. Uppfinnaren av testet gjorde ett protokoll som överlämnades till WHO; alla kan ladda ner det. Protokollet visar att testet hittar alla asiatiska SARS, inte bara ett. Testet visar bara att de testade personerna någon gång hade kontakt med ett av dessa SARS-virus.

Wodarg pekar också här på att i Italien, det land där Corona sägs dödat flest människor, var 99% av de patienter som testades positivt för Corona och dog, redan drabbade av flera allvarliga sjukdomar och funktionsnedsättningar, vilket är den sanna dödsorsaken, inte Coronavirus (10-12). Det finns inte fler människor som dör i Italien i år än vid samma tidpunkt förra året, så det finns ingen dödlig pandemi, inte ens i Italien (2 – 8). Det fruktansvärda dödlighetsantalet kommer från hur statistiken görs; det har inget att göra med en farlig infektion.

Om de människor som dör från Corona i statistiken, utan att ha haft en farlig sjukdom före infektionen, förklarar Wodarg att Spanien, Italien och Grekland är kända för att ha ett mycket högt antibiotikaresistens. På sjukhus har dessa länder en mycket hög frekvens av sjukhusinfektioner. Om du går till ett sjukhus i Italien är du i livsfara. Om du får en respirator är risken för att få en sådan sjukhusinfektion igen mycket högre. Wodarg betonar det faktum att de flesta infektioner är subkliniska, eftersom Corona-virus är så vanliga att nästan alla människor har god immunologisk resistens mot dem. Wodarg är orolig för att han hittar samma forskarnamn som är involverade i den nya Corona-forskningen som i forskningen, som användes av WHO för att skapa Svininfluensaskandalen..

Texten till radioprogrammet säger: “Corona – COVID-19: Inget ämne har förenat samhället till [en sådan extrem] handlingsnivå och samtidigt stannat på kortast möjliga tid som det lilla viruset. Klimatkrisen har inte gjort det, terroristattacker har inte gjort det … Alla samlas mot den nya fienden. En av de första att ta en offentlig ställning mot den panik var Dr Wolfgang Wodarg och blev kanske därför dåligt behandlad i media. Knappast några kontroverser om hans teser förblev sakliga och över bältet. Så här är en lista över hans expertis … ”

Kan vi lita på Wolfgang Wodarg?
Det faktum att Wodarg också är en politiker gör det nödvändigt att ställa denna fråga eftersom politiska intressen skulle kunna influera hans åsikter. Wodarg verkar ha koll på sin vetenskap, och han talar som lungspecialist inom sitt expertområde. Frågan är om han som politiker går i rampljuset med en avsedd kontroversiell ståndpunkt på Corona COVID-19-pandemin. Wodarg: s ståndpunkt att det hela är en ”hype”, inte ett farligt virus, verkar vara en mycket svår position att inneha i det offentliga rummet, där så många människor är verkligen oroliga på grund av den information de har fått från media och Tyska hälsoombud, att Corona-viruset har en mycket hög dödlighet.

Wodarg är en erfaren politiker med många år i det tyska parlamentet. Dessutom är han 73 år gammal. Därför verkar det inte troligt att han är efter snabb berömmelse och popularitet och en karriäruppsving. Positionen Wodarg håller är inte heller en ny position; han hade samma position 2009 med svininfluensapandemin, där det visade sig att han hade rätt.

Han är inte på något sätt en extremist, utan en politiker nära det politiska centrumet; därför har vi ingen anledning att tro att han har en preferens för extrema positioner. Sammantaget tycker vi att Wodarg är pålitligt.

 

Sucharit Bhakdi (9)
Professor Sucharit Bhakdi, är en mikrobiolog och forskare, som har gjort betydande vetenskapliga bidrag till vår kunskap om proteiner, vårt immunsystem, vårt blodkomplementsystem, bakteriologi och patologi. Bhakdi är en av de mest citerade medicinska forskarna i Tyskland.

Bhakdi, född 1 st November 1946 i Washington DC, USA, är son till thailändska föräldrar i den diplomatiska tjänsten, studerade humanmedicin vid universitetet i Bonn 1963-1970, 1966-1970 som en medlem i den tyska Academic Exchange Service. I februari 1971 fick han sin doktorsexamen. Från 1972 till 1974 fick han ett stipendium från Max Planck Society, vid Max Planck Institute for Immunobiology i Freiburg. Från 1974 till 1976 fick han ett stipendium från Alexander-von-Humboldt-stiftelsen vid Max Planck-institutet för immunbiologi i Freiburg. Efter ett års vistelse vid Köpenhamns universitet arbetade han från 1977 till 1990 vid Institutet för medicinsk mikrobiologi vid Justus-Liebig-universitetet i Giessen, Tyskland . Han utsågs till C2-professor 1982 och 1987 som C3-professor i medicinsk mikrobiologi, innan han kallades till University of Mainz 1990.

Från 1991 undervisade han som professor vid Institute of Medical Microbiology and Hygiene. Bhakdi var medlem i det särskilda forskningsområdet för den tyska forskarsamhället ”Proteins as Tools in Biology” vid University of Giessen (1987-1909), vice talman för det särskilda forskningsområdet ” Immunopathogenesis ” (1990-1999) och Talare för det speciella infektionsområdet i Mainz (2000–2011).

Sucharit Bhakdi har nyligen publicerat en serie öppna videobrev (se figur s 3 -7), där han säger att Corona COVID-19-infektionen bara är en förkylning, vilket på grund av nya testmetoder och nya sätt att göra statistik får det att se farlig ut (9-15).

 

Figur 3 . Bhakdi berättar att COVID-19 inte är farligt alls

Figur 4 . Bhakdi berättar för oss att de antagna åtgärderna är ”meningslösa”

Figur 5 . Bhakdi berättar att karantänen kan förkorta människors liv

Figur 6 . Bhakdi varnar mot de hemska konsekvenserna av skador på världens ekonomi

Figur 7 . Bhakdi kallar hela Corona-pandemiska hypen för “ett spöke”

Bhakdi’s analys via en intervju (10-15)

Intervjuare: Professor Dr Sucharit Bhakdi, du är specialist på infektionssjukdomar. Du är en av de mest citerade medicinska forskare i Tyskland. Idag kommer vi att prata om Corona Virus. Detta virus sprider rädsla över hela världen. Även i Tyskland innebär en nödsituation extrema begränsningar. Vad är Coronavirus?

Bhakdi: Dessa virus existerar tillsammans med människor och djur runt om i världen. Virusen är orsaken till mycket vanliga, mindre sjukdomar i luftvägarna. Mycket ofta förblir infektioner subkliniska utan symtom. Svåra fall förekommer nästan uteslutande hos äldre patienter med andra underliggande sjukdomar, särskilt lunga och hjärta. Men nu är en ny medlem [av Coronavirus gruppen]på scenen som sprider rädsla över hela världen.

Varför? Den nya COVID-19 har sitt ursprung i Kina och spridde sig snabbt. Det tycktes åtföljas av ett oväntat stort antal dödsfall. Oroväckande rapporter följde från norra Italien som överensstämde med den kinesiska erfarenheten. Det måste emellertid påpekas att den stora majoriteten av andra utbrott i andra delar av världen tycktes uppvisa lägre synliga dödlighetsnivåer och så höga siffror som 4, 5 eller 6% uppnåddes inte.

Till exempel i Sydkorea var den skenbara dödligheten 1%. Varför ”SKENBAR” dödlighet? När patienter samtidigt har andra sjukdomar får ett smittämne inte ensamt hållas ansvarigt för ett dödligt resultat. Detta händer för COVID-19, men en sådan slutsats är falsk och ger upphov till faran för att andra viktiga faktorer förbises.

Olika dödlighetsgrader kan mycket väl bero på olika lokala situationer. Till exempel, vad har norra Italien gemensamt med Kina? Svar: Förfärliga luftförorening. De högsta i världen. Norditalien är Europas Kina. Invånarnas lungor har skadats kroniskt under årtionden och av denna enkla anledning kanske situationen inte kan jämföras med någon annanstans.

Vad sägs om Tyskland – viruset har också spridit sig till oss? Ja. Det sprider sig i Tyskland. Den viktigaste konsekvensen är att vi nu har tillräckligt med data för att mäta den verkliga faran för viruset i vårt land. Det är vad de tyska experterna och politikerna har gjort. Den högsta varningsnivån har utropats och extrema förebyggande åtgärder har installerats i det desperata försöket att fördröja spridningen av viruset.

Ja, och det här är den otroliga tragedin. Eftersom alla dessa antagna åtgärder faktiskt är meningslösa. I det hänseendet blir de pressande frågorna nämligen besvarade.

För det första: Orsakar viruset generellt allvarligare sjukdom även hos ungdomar och dödar patienter som inte har någon samexisterande sjukdom? Detta skulle göra dem annorlunda än andra vardagliga Corona-virus i världen. Svaret är helt klart: NEJ!

Vi fått rapporterat 10,000 infektioner (18 mars 2020). 99.5% har inga eller bara milda symtom. Här har vi redan sett att det är falskt och farligt att tala om 10 000 ”patienter”! De är inte allvarligt sjuka. ”Infektion” är inte identisk med ”sjukdom”. 10,000 infekterade, var av bara 50-60 smittade människor var allvarligt sjuka. Och 30 döda fram till idag. I loppet av 30 dagar.

Så vi har en skenbart dödlighet på ett positivt fall med COVID-19 per dag. Tills nu. Det värsta tänkbara och hotande scenariot som måste förebyggas enligt myndigheterna: ville iså fall vara skulle vi ha 1,000,000 fall och kanske 3 000 dödsfall i loppet av 100 dagar.

Detta skulle betyda 30 dödsfall per dag. Målet är att förhindra detta ”worst case scenario”. Alla nuvarande nödåtgärder har till syfte att bromsa virusspridningen för att rädda liv. Ja. Men vi ser redan på det värsta scenariot – med 30 dödsfall per dag. 30 dödsfall per dag kan låta som mycket. Tänk på att 2 200 över 65-åriga lämnar oss varje dag, här i Tyskland. Tänk på att många av dessa har vanliga Coronavirus. Hur många är inte kända, så låt oss bara anta 1% (vilket helt säkert är för lågt). Detta skulle översättas till 22 om dagen. Och dessa dör varje dag.

Den enda skillnaden är att vi inte talar om ”Corona-Deaths”. Eftersom vi vet att dessa virus normalt inte är den största dödsorsaken. Så det vi gör just nu är att förhindra att dessa 22 ersätts av 30 COVID-19 positiva patienter. Det här är vad som händer.

Vi är rädda för att 1,000,000 infektioner av det nya viruset kommer leda till 30 dödsfall per dag under de kommande 100 dagarna. Men vi inte inser är att 20 eller 30 eller 40 eller 100 patienter som är positiva för normala Coronavirus redan dör varje dag. För att undvika att COVID-19 kommer in i scenen istället för de andra Corona-virusen installeras extrema åtgärder.

Intervjuaren : Så, vad tycker du om alla dessa åtgärder?

Bhakdi: De är groteska, absurda och mycket farliga. Våra äldre medborgare har all rätt att anstränga sig för att inte tillhöra de 2,200 som dagligen inleder sin sista resa. Sociala kontakter och sociala evenemang, teater och musik, resor och semester rekreation, sport och fritidsintressen etc. etc. hjälper alltsammans till att förlänga deras vistelse på jorden. Livslängden på miljoner förkortas. Den skrämmande inverkan på världsekonomin hotar existensen av otaliga människor.

Konsekvenserna på medicinsk vård är djupa. För närvarande minskas tjänster till patienter som är i behov, operationer avbryts, klinker står tomma, sjukhuspersonal minskar. Allt detta kommer att påverka hela vårt samhälle.

Jag kan bara säga: Alla dessa försiktighetsåtgärder leder till självförstörelse och kollektivt självmord på grund av inget annat än ett spöke.

I en serie videopresentationer utarbetar Bhakdi sina synpunkter och tar med sig ytterligare argument (10-15).

 

John PA Ioannidis (16)

John PA Ioannidis är professor i medicin och professor i epidemiologi och befolkningshälsa, samt professor i biomedicinsk datavetenskap vid Stanford University School of Medicine, professor med statistik från Stanford University School of Humanities and Sciences och co-director från Meta-Research Innovation Center vid Stanford (METRICS) vid Stanford University (se figur 8) .
Född i New York City 1965. Han tog examen i högsta klass i University of Athens Medical School och gick sedan vid Harvard University för sin medicinska uppehåll i internmedicin . Han gjorde stipendium vid Tufts university för smittsam sjukdom . Han var ordförande vid Institutionen för hygien och epidemiologi, University of Ioannina School of Medicine och adjungerad professor vid Tufts University School of Medicine . Han har också varit ordförande i Society for Research Synthesis Methodology och är en av de mest citerade medicinska forskarna.

Sedan 2010 är Ioannidis professor i medicin, hälsovetenskap, politik och biomedicinsk datavetenskap, vid Stanford University School of Medicine och professor i statistik vid Stanford University School of Humanities and Sciences. Han är chef för Stanford Prevention Research Center och co-director, tillsammans med Steven N. Goodman, för Meta Research Innovation Center på Stanford (METRICS). Han är editor-in-chief av European Journal of Clinical Investigation . Ioannidis har fått många utmärkelser och hederstitlar och är medlem i US National Academy of Medicine, European Academy of Sciences and Arts och en Einstein Fellow.

 

Ioannidis videor och skrifter (17-20)

Vi citerar (17) i extenso: ”Den nuvarande coronavirussjukdomen, Covid-19, har kallats århundradets pandemi. Men det är möjligtvis århundradets fiasco.

I en tid då alla behöver bättre information, från sjukdomsmodeller och regeringar till personer som står i karantän eller bara i social distans, saknar vi tillförlitliga bevis för hur många som har smittats med SARS-CoV-2 eller som fortsätter att smittas. Bättre information behövs för att vägleda beslut och handlingar av monumental betydelse och för att övervaka deras inverkan.
Drakoniska motåtgärder har antagits i många länder. Om pandemin försvinner – antingen på egen hand eller på grund av dessa åtgärder – kan kortsiktig extrem social distansering och lockdowns vara uthärdlig. Hur länge bör dock åtgärder som dessa fortsättas om pandemin stormar över hela världen i oförminskat omfång? Hur kan beslutsfattare säga om de gynnar mer än gör skada?

Uppgifterna som hittills samlats in om hur många som är smittade och hur epidemin utvecklas är helt opålitliga. Med tanke på den hittills begränsade testningen missas vissa dödsfall och troligen den stora majoriteten av infektioner på grund av SARS-CoV-2. Vi vet inte om vi misslyckas med att fånga infektioner med en faktor av tre eller 300. Tre månader efter utbrottet dök upp, saknar de flesta länder, inklusive USA förmågan att testa ett stort antal människor och inga länder har tillförlitliga uppgifter på prevalensen av viruset i ett representativt slumpmässigt prov av den allmänna populationen.

Detta bevisfiasco skapar enorm osäkerhet om risken att dö av Covid-19. Anmälda dödsfallsnivåer, som den officiella 3,4% av Världshälsoorganisationen, orsakar skräck – och är meningslösa. Patienter som har testats för SARS-CoV-2 är oproportionerligt dem med allvarliga symtom och det ger dåliga resultat. Eftersom de flesta hälsosystem har begränsad testkapacitet kan val av partiskhet till och med förvärras inom en nära framtid. Genom att lägga till dessa extra källor till osäkerhet varierar rimliga uppskattningar för dödsfallsgraden i USA i allmänhet från 0,05% till 1%.

Det enorma skillnad påverkar markant hur allvarlig pandemin är och vad som bör göras. En dödsfallsgrad på 0,05% i hela befolkningen är lägre än säsongens influensa. Om dessa siffror stämmer, kan potentiellt enorma sociala och ekonomiska konsekvenser uppstå, helt irrationellt. Det är som en elefant som attackeras av en huskatt. Elefanten blir frustrerad och försöker undvika katten och hoppar av misstag av från en klippa och dör.

Kan Covid-19-dödsfallen vara så låga? Nej, säger vissa och pekar på den höga andelen äldre. Även vissa så kallade milda eller vanligt kallade coronavirus som har varit kända i årtionden kan ha dödsfallsnivåer så höga som 8% när de smittar äldre på vårdhem. Faktum är att sådana ”milda” Corona virus infekterar tiotals miljoner människor varje år och står för 3% till 11% av de som är inlagda i USA med lägre luftvägsinfektioner varje vinter.

Dessa ”milda” coronavirus kan impliceras i flera tusentals dödsfall varje år över hela världen, även om de allra flesta av dem inte är dokumenterade med exakta tester. Istället går de förlorade som brus bland 60 miljoner dödsfall av olika orsaker varje år. Även om framgångsrika övervakningssystem har funnits länge för influensa, bekräftas sjukdomen av ett laboratorium i en liten minoritet av fallen. I USA har till exempel hittills den här säsongen 1.073.976 prover testats och 222.552 (20.7%) har testat positivt för influensa. Under samma period är det uppskattade antalet influensaliknande sjukdomar mellan 36,000,000 och 51,000,000, med uppskattningsvis 22,000 till 55,000 influensadödsfall.

Observera osäkerheten kring influensaliknande sjukdomar: ett 2,5-faldigt intervall, motsvarande tiotusentals dödsfall. Varje år beror vissa av dessa dödsfall på influensa och andra till andra virus, som vanlig förkylnings coronavirus.

I en obduktionsserie som testade för andningsvirus i prover från 57 äldre personer som dog under influensasäsongen 2016 till 2017, upptäcktes influensavirus i 18% av proverna, medan alla typer av andningsvirus hittades hos 47%. I vissa människor som dör av virala andningspatogener, hittas mer än ett virus vid obduktion och bakterier överlagras ofta. Ett positivt test för coronavirus betyder inte nödvändigtvis att detta virus alltid är primärt ansvarigt för en patients död.

 

Figur 8 . Prof Ioannidis från Stanford University talar om osäkerheten kring corona och situationen i Italien (19)

Vad säger vetenskapen om Corona COVID-19?
Coronavirus är inhöljda, positiva enkelsträngade stora RNA-virus som infekterar människor, men också ett brett spektrum av djur (79,106). Coronavirus beskrevs först 1966 av Tyrell och Bynoe, som odlade virusen från patienter med förkylning. Baserat på deras morfologi som sfäriska virioner med ett kärnskal och ytutsprång som liknade en solkrona, kallades de coronavirus (latin: corona = krona). Genomstorleken varierar mellan 26 kb och 32 kb. De huvudsakliga fyra strukturella generna kodar för nukleokapsidproteinet (N), spikproteinet (S), ett litet membranprotein (SM) och membranglykoproteinet (M) med ett ytterligare membranglykoprotein (HE) som förekommer i HCoV – OC43 och HKU1 beta-coronavirus. SARS – CoV 2 är 96% identisk på hela genom-nivån som ett fladdermus-coronavirus.

Vi vet av erfarenhet mycket om faran och dödligheten av Coronavirus, eftersom det är en av de vanligaste orsakerna till förkylning. Mycket lite är känt på vetenskaplig basis om dödligheten av Coronavirus, eftersom inga storskaliga kontrollerade studier har gjorts någonsin. En grundlig granskning från 1974 av Monto (79) drar slutsatsen att ingen någonsin dog för en Coronavirusinfektion . Detta är vad varje medicinsk student i världen har lärt sig fram till denna dag: Coronaviruset är endast farligt för människor med allvarligt utsatt immunitet och en mycket dålig hälsa; och cirka 100 olika, vanliga virus är farliga för dem.

En ny studie i Lancet (80) har kommit fram till att Corona Covid-19 har en dödlighet på cirka 1%, men studien är modellbaserad med en mycket låg gissning av antalet smittade friska människor, och antalet döda patienter kommer samtidigt från räkningen av redan dödssjuka patienter, som också testade positivt för Corona. Så denna studie lider av exakt samma grundläggande problem som Wodarg, Bhakdi och Ioannidis alla pekar på (1-2 2): Det är baserad på statistik på antalet konkret döda (“case fatality”) för Corona COVID-19, som tas för dödligheten (“mortality rate”); hur denna artikel som är uppenbart bristfällig har publicerats som en vetenskaplig studie i Lancet förblir en djup gåta. När du tittar på finansieringen av detta arbete ser du att WHO och Bill Gates Foundation är involverade, vilket väcker misstanken om att detta arbete är allvarligt partiskt och inte en objektiv vetenskaplig analys av Corona COVID-19-dödligheten.

Tyvärr ger publiceringen av studien lekmän, fackmän och myndigheter anledning att tro att Corona COVID-19 är farligt, vilket bidrar till förvirringen.

Nya studier har visat oss att åtminstone 4 av 5 Corona-infekterade personer är asymtomatiska (81), och att de asymtomatiskabärarna sprider Coronaviruset genom mikrodroppar som kommer från normal andning (82, 83 se nedanför).

Figur 9 . Bild från Professor of Medicine vid Stanford University Jay Bhattacharya där han citerar sin egen artikel i World Street Journal (22) och presenterade sin slutsats att Corona COVID-19-viruset har en dödlighet på 0,01%

Figur 10 . Professor of Medicine vid Stanford University Jay Bhattacharya presenterar sin slutsats att Corona COVID-19 viruset har en dödlighet på 0,01% (22)

 

Offentlig debatt
Wolfgang Wodarg’s ståndpunkt har diskuterats i Tyskland, även i Der Spiegel (84), men här har WHOs ståndpunkt och råd just upprepats okritiskt, medan dokumentationen för faran för COVID-19-viruset Wodarg har begärt inte har tillhandahållits – eftersom den inte finns. Spiegel förde, i stället för en allvarlig debatt om de viktiga medicinska frågorna, ett personangrepp mot Wodarg; han var indirekt förknippad med både nazism och satanism. Vi finner ingen dokumenterad historia om att Wodarg skulle vara troende av varken nazism eller satanism; hur sådana konstiga anklagelser kan uppstå i Der Spiegel förblir ett mysterium, men detta visar hur emotionell debatten är.

Efter Wodarg’s visselblåsning har andra experter i Tyskland och på andra håll sagt detsamma. Det är okänt om detta är relaterat till Wodarg’s offentliga framträdande och debatten som det har skapat.
I Danmark sa den tidigare direktören för Sundhedsstyrelsen, Specialläkaren, förman, Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, Else Smith till tidningen Politiken : ”Det fanns och finns ingen verklig hälso – professionell grund för att stänga ner hela landet” (85) .

Dr Else Smith är en av de ledande experterna på infektionssjukdomar i Danmark och har arbetat med infektionsmedicin sedan 1980-talet, förhindrat spridning av infektionssjukdomar och hantering av epidemier, inklusive vid Statens Serum Institut, där hon arbetade med HIV / AIDS-epidemin . I 2009 var hon ansvarig för att hantera H1N1 svininfluensapandemin i Danmark. Hon är också en erfaren ledare inom vårdsektorn med god förståelse för hur saker fungerar. Smith betonade i Politiken 15 mars 2020 att politiska bedömningar och inte sjukvårds bedömningar stängde Danmark. I Politiken förklarade hon det på detta sätt:

“Vartannat eller var tredje år upplever Danmark en säsongsinfluensa där upp till 1,500 människor dör.
»Vi accepterar det utan mycket krångel och driftstopp, men det är just samma grupper av människor som nu riskerar att infektion och allvarlig sjukdom och död – äldre, försvagade, de kroniskt sjuka. De åtgärder vi vidtar nu, skulle vi kunna vidta vartannat eller tredje år, vilket kan skydda många av dessa 1 500 medborgare. Men det gör vi inte«, säger Else Smith.

Till exempel är det också frivilligt om medborgare i riskgrupper och vårdpersonal kan vaccineras, förklarar hon. När allt kommer omkring är influensa bara något du riskerar. Även om många som försvagats varje år dör.

Socialstyrelsen har uppskattat att mellan 1,680 och 5,600 kommer att dö inom de kommande 2-3 månaderna efter COVID -19. Beroende på infektionsspridningen och sjukhusens förmåga att hantera de mest kritiskt sjuka.

Danmark stängs av i den största interventionen någonsin på fredstid; människor sparkas, hela branscher fruktar konkurs, ekonomin vacklar, så vi kommer genom en sjukdomsepidemi som i bästa fall dödar så många särskilt utsatta medborgare som det gör med en generellt svårare säsongsinfluensa. I värsta fall tre till fyra gånger så många.

Det är därför jag kallar det politiskt. Det står ju också en, två, tre ministrar för varje presskonferens. Vad gör de där om det är rent hälsorelaterat? kan man ju fråga sig ” säger hon.
Spridningen av infektionen är efter boken …

Frågan är om detta våldsamma ingripande i vårt samhälle som kan förstöra vår ekonomi hjälper. Det är ju ett virus som måste skapa en balans med oss ​​människor, och kommer förmodligen att hamna som ett säsongsvirus som vi redan har så många andra av, säger Else Smith

Ett år tidigare, efter att ha kritiserat hur det var i hälsosektorn, tvingades hon lämna sitt jobb som vice verkställande direktör på Hvidovre Hospital (86), vilket bevisade sin poäng vid den tiden: Om du anger din åsikt mot myndigheterna i Danmark vi har ett folkhälsosystem, och där nästan alla läkare därför är direkt anställda i staten har det allvarliga konsekvenser.

Detta kan vara orsaken till ett så fåtal läkare bedriver den offentliga debatten i Danmark och andra länder med nationaliserad sjukvård. Trots att vi ofta delar åsikten privat, är att den politiska hanteringen av Corona COVID-19-pandemin är irrationell eftersom vi har att göra med ett Coronavirus, som trots allt vi vet, är detsamma som förkylning, och därför mindre farlig än influensa, väljer man att förbli tyst offentligt (44).

Frågor som tagits upp av analyserna av Wodarg, Bhakdi och Ioannidis från Corona COVID-19-pandemin

Serierna av frågorna har vi valt att dela upp i fyra avdelningar; den första handlar om faran med nya Corona COVID-19; den andra handlar om de politiska åtgärder som vidtagits under pandemin; den tredje serien handlar om den psykosomatiska karaktären av COVID-19 med tanke på de speciella sociala och psykologiska omständigheterna, och den fjärde serien handlar om de politiska och ekonomiska intressen som kan påverka omständigheterna kring Corona-pandemin.

Det kan också vara viktigt att betona att ordet ”pandemi” i sig självt inte betonar något om faran av sjukdomen, bara om området den sprider sig i, nämligen ett helt land eller i fallet med Coronavirus, hela världen. ”Pandemi”, som har blivit ett negativt laddat ord i det offentliga rummet, betyder därför inte något dåligt; Ordet används ofta om förkylning.

Frågorna är avsedda att väcka debatt och uppmuntra till ytterligare utredning och analys; vi kan i många fall inte ge slutliga svar på de många frågorna.

 

1. Kan det vara så att den nya Corona Virus COVID-19 bara är en vanlig förkylning och överhuvudtaget inte alls farlig?

a) Är Coronavirus COVID-19 mycket farligt, som WHO säger, eller bara en annan vanlig förkylning som överhuvudtaget inte alls är farlig?

b) Är Corona COVID-19-testet giltigt – dvs. specifikt och exakt? Har det validerats vetenskapligt före användning?

c) Om Corona COVID-19-statistiken görs vetenskapligt och efter samma formel, varför är de så olika från land till land? Hur är de nya Corona statistikerna jämfört med den normala nationella övervakning av influensa och vanliga förkylningar? Hur jämförs de med den normala dödlighetsstatistiken, dör fler nu?

d) Kan vi lita på statistiken över Corona COVID-19-dödlighet? Vem räknas som döda av Corona, och vet vi det totala antalet smittade? Tar vi den uppmätta dödsfallsnivån som Corona COVID-19-dödlighetsgraden ? Om vi ​​gör det, varför gör vi det då vi vet att det är vetenskapligt felaktigt?

e) Slutar vi att tänka självständigt när konfronteras inför mediernas och/eller myndigheternas makt? Eller har vi blivit svaga, så att vi följer auktoritet även när vi vet att det är fel?

f) Om Corona COVID-19 bara är en vanlig förkylning, varför är det då inte fler forskare och läkare som säger något om det offentligt, när myndigheterna överreagerar och stänger ner samhället?

g) Slutsats: Är Corona COVID-19-infektionen farligare än en normal, ofarlig vanlig förkylning?

2. Har vi att göra med en helt ny, unik och farligare Coronavirus, eller är den nya kliniska bilden som vi ser överallt en produkt av de sällsynta och speciella omständigheter där patienterna tror, att en vanlig förkylning är en dödlig ny sjukdom, och hela samhället är i panik?

a) Finns det en enkel psykosomatisk förklaring till den ovanliga kliniska bilden, ibland med massiva neurologiska symtom, ser vi hos vissa patienter med Corona COVID-19-infektion?

3. Kan de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av infektionen i sig vara mer skadliga än sjukdomen och till och med öka Corona-dödligheten?

a) Är det möjligt att förhindra spridning av Coronavirus, och är det önskvärt?

b) Behöver vi Corona-infektioner för att förbli resistenta mot Coronavirus?

c) Vad händer när personer som inte behöver läggas in på sjukhus, blir inlagda på sjukhus ? Vad händer med de patienter som inte tas emot på sjukhus eftersom sängarna är reserverade för Corona-patienter?

d) Vilseleder medierna oss att tro att Corona är farligt och skapar därmed stark rädsla hos människor i för Corona COVID-19?

e) Är de politiska åtgärderna angående Corona COVID-19-pandemin vidtagna på vetenskaplig basis?

f) Kan det vara så att politikerna åtnjuter sin makt för mycket och gillar att spela rollen som hjälten som räddar väljarna, i en utsträckning, där de grundläggande principerna för frihet i vår demokrati upphävs?

g) Om vi ​​skadar ekonomin, hur kan vi få råd till bättre hälsovård?

h) Hur kan vi ta hand om miljön om vi använder alla våra resurser för att förhindra att de mycket gamla och sjuka dör?

i) Tar politikerna fel beslut när de stänger våra samhällen för att förhindra spridning av Corona COVID-19-infektionen?

4. Kan det vara så att Corona COVID-19-pandemin också har bildats av intressen som potentiellt skulle kunna dra nytta av att Corona COVID-19-virus uppfattas som mer skadligt än det är?

a) Vem har intressen i att ”hypa” Corona COVID-19-pandemin och göra den farligare än den är?

b) Läkemedelsindustrin gynnas uppenbarligen av paniken över COVID-19-pandemin. Kan det vara så att läkemedelsföretagen har påverkat hur dödligheten mäts och hur statistiken tolkas?

c) Världshälsoorganisationen (WHO) guidar världen genom Corona COVID-19-pandemin, men är WHO objektiv, neutral och vetenskaplig, så att vi kan lita på WHO: s vägledning?

e) Vi såg en vilseledning i 2009 med svininfluensaskandalen där hundra länder lurades att köpa värdelösa och onödiga vacciner mot en mycket mild influensa. Kan Corona COVID-19 krisen bara vara en annan svininfluensaskandal?

e) WHO har öppnat för privata företag för samarbete, och Bill and Melinda Gates Foundation har investerat miljarder dollar i WHO; kan detta påverka hur WHO har rådgivit världen under COVID-19-pandemin?

f) Har vi en ny världsordning, där de privata företagen har blivit så mäktiga att de har tagit ledningen i världen, och därmed i praktiken avslutat suveräniteten i nationalstaterna, och därmed demokratin, som vi känner till den?

Låt oss nu titta närmare på frågorna som följer av Whistleblowers-analyserna.
Kan det vara så att den nya Corona Virus COVID-19 bara är en vanlig förkylning och överhuvudtaget inte alls farlig?

 

Figur 11 . Wodarg ställer den mest grundläggande frågan: Hur vet vi att COVID-19 är farligt? (8)

Är Corona Virus COVID-19 mycket farligt, som WHO säger, eller bara en annan vanlig förkylning, och inte alls farlig? Detta är den viktigaste frågan i dag. Vi har tittat på bakgrunden för de frågor som ställts av Dr Wolfgang Wodarg (8): ”Hur har du kommit fram till att viruset är farligt?” (figur 11) och vi tycker att det är en relevant och giltig fråga, motiverad av befintlig kunskap och vetenskap.

 

Corona är inte nytt

Det första Dr Wolfgang Wodarg betonar är att Coronavirus alltid har varit med oss – det är ett av de vanligaste klassen av virus som orsakar förkylning – och det har muterat och orsakat epidemier och pandemier varje år sedan tidernas begynnelse. Under de senaste 100 miljoner åren eller så måste vi har haft sådana virus, vilket är anledningen till att våra däggdjurs immunsystemet har utvecklats; det är orsaken till att alla däggdjur idag kan tackla virus som Coronavirus.

Samutvecklingen av virus och immunologiskt försvar av den utsatta däggdjurs lungvävnaden har gjort virus ofarliga för oss om vi normalt är friska; därför är en vanlig förkylning idag oftast subklinisk, dvs den upplevs inte ens av den infekterade värden av viruset. Många upplever inte ens en förkylning eller influensa om året, trots att de får och bekämpar infektioner med cirka 100 olika virus varje år.

I sin presentation visar Wodarg statistiken från mätningar i Glasgow (United Kingdom) där forskare årligen övervakar skogen med cirka 100 olika virus som kontinuerligt muterar och infekterar oss om och om igen, mestadels utan att ge kliniska sjukdomar. I hans diagram (se figur 12) är Coronavirus markerade med grönt; vi ser att en väsentlig del av de virus som kommer epidemiskt och pandemiskt varje år är Coronavirus.

Wodarg påpekar också att det vi ser på i Covid-19-pandemin är ett nytt sätt att mäta och följa viruset med en ny typ av Corona-test; Vi har fortfarande alla normala indikatorer för förkylningar och vätskor, inklusive mycket tillförlitlig dödlighetstatistik för befolkningen.

Medan de WHO-guidade dödlighetsstatistikerna visar, att många dör med Corona COVID-19, är det anmärkningsvärt att de klassiska indikatorerna INTE visar någon onormal situation eller dödlighet överhuvudtaget. Naturligtvis bör man titta på dessa välkända indikatorer, som har använts under lång tid, för att uppskatta den verkliga situationen, eftersom här har vi historiken, så att vi är kapabla att bedöma vad som faktiskt händer.

Om du använder en ny och otestad metod, vet du inte vad som är normalt, så du kan inte tolka vad du ser, och det kan lätt leda till felaktig tolkning, överskattning av faran och oberättigad panik. Bemärk dessutom att dödligheten i fallet inte är Corona-dödligheten, utan bara dödligheten bland de testade människorna som redan var sjuka; och antalet människor som dog MED Corona-virus i kroppen är inte antalet människor som dog AV Coronavirusinfektion. Känt av erfarenhet vet vi att död av Corona-virusinfektion – förkylning – är extremt sällsynt. Du dör helt enkelt inte av förkylning.

När Dr Wolfgang Wodarg frågar. ”Hur har du kommit fram till att Corona-viruset är farligt?” så är det därför en mycket bra fråga. Trots allt borde inte detta virus vara farligt, vi känner trots allt till det, och trots allt vet vi också till alla Corona-pandemierna.

Klassiska vetenskapliga-recensioner av Coronavirus berättar också att det aldrig har förekommit ett enda dödsfall från Coronaviruset (79), det är så en ofarlig förkylning normalt anses vara. Det måste därför kräva några ganska massiva argument för att bevisa att det nu finns en mycket skadlig version av Corona-viruset (87) .

Naturligtvis behöver vi statistik om dödligheten för att bevisa det. Men statistiken vi får idag, skapad efter WHOs instruktioner, är enligt Wodarg, Bhakdi och Ioannidis inte utformad för att svara på denna fråga.

 

Figur 12. Varje år har vi ett antal pandemier med Coronavirus (grönt); cirka 15% av alla förkylningar orsakas av Coronavirus (från Wodarg: s presentation) (1)

Är Corona COVID-19-testet giltigt – dvs. specifikt och exakt? Har det validerats vetenskapligt före användning?

Det nya är enligt Wodarg, att vi testar för Corona COVID-19 virus, och därmed göra något som aldrig har fångat vår uppmärksamhet tidigare synlig. Det nya Corona-virustestet har inte validerats vetenskapligt, och enligt Wodarg finns det stora problem med Corona-testet; många testade patienter kommer ut falskt positiva (de har det inte Coronainfektion, men testet säger att de har det), eller falskt negativa (de har infektionen men testet säger att de inte har det).

Upp till 50% av alla testade framstår som ett falskt positivt för COVID-19, förklarar Wodarg. Om detta är sant betyder det att om du testar den normala populationen skulle hälften testa positivt även utan att ha Corona COVID-19. Detta kan vara orsaken till WHO: s råd att endast testa den mest sjuka befolkningen.

Vidare kommer 15-50% av de testade personerna ut som falska negativa, beroende på det test som valts (88). Eftersom de nya Corona-testen som har använts inte har validerats vetenskapligt finns det inga bra siffror för felen i testerna ännu (8).

Det är troligt att de flesta av Corona-testen på marknaden reagerar om du någon gång hade haft en infektion med något av Corona-virusen i underklassen av virus som testades för. Detta innebär att testerna inte ens testar specifikt för COVID-19; även med ett positivt test kan du ha ett av de många andra Corona-virusen.

En lärorik händelse är kryssningsfartyget Diamond Princess, där 3,711 passagerare behölls på skeppet, med 460 personer under karantän i deras kabyss. De flesta var i åldern omkring cirka 55 år (18-21,89). Mellan den 13-20 februari blev totalt 2,571 av de ombordvarande testade, varav 460 testades positivt för coronavirus, men så många som 320 av dessa hade inga symptom alls när testet genomfördes. Tio av passagerarna dog.

Allt detta hände i en stängd miljö där isolering av de sjuka passagerarna var omöjlig, eftersom personalen besökte alla karantänhållda i deras rum och fungerade därmed som friska virusspridare; samtidigt som många testade infekterade, men falska negativa, fortsatte människor att sprida infektionen. I denna situation är det inte möjligt att endast 460 smittades; troligen fick alla ombord aktivt Corona-virus i lungorna från att andas små partiklar med Corona från de många friska, men infekterade människorna. Alla bodde nära tillsammans och andades i samma luft i många veckor.

Det vi ser här är att det ospecifika immunförsvaret (raden av immunceller som makrofager och Kupfer-celler som inte behöver en molekylär signal för att agera) tar hand om mikroinfektionen hos de flesta människor (81,82), så att de inte blir sjuka alls. Dessa människor hade en Corona-infektion, men de hade inga symtom, och de testade inte positivt på något känt test, eftersom de inte använde antikroppar, utan celler för att bekämpa sjukdomen. Men de kommer troligen fortfarande att få förstärkt immunitet mot Corona-viruset, eftersom informationen om det nya viruset tas in i immunförsvaret för immunologiskt lärande, eftersom de ospecifika immuncellerna presenterar delar av viruset för immunförsvaret (9 0-93).

Det är därför mycket troligt att testet har ett ytterligare fel på 80% falskt negativt, och att den verkliga dödligheten för Corona COVID i den äldre befolkningen på Diamond Princess var 10/3711 = 0,27 %, vilket är mycket mindre än vi se i en normal influensa.

Om Corona COVID-19-statistiken görs vetenskapligt och efter samma formel, varför är de så olika från land till land? Varför är den nya statistiken över Corona-dödligheten så annorlunda än den normala nationella statistikövervakningen av rörelser och förkylningar? Hur jämförs de med den normala dödlighetsstatistiken – dör fler nu än vanligt?

I Italien säger statistiken att 7% av Corona COVID-19-infekterade dör; i Tyskland säger statistiken att det är 0,3 % av de smittade som dör (26). Även det lägsta antalet från 0,3% från Tyskland är många gånger den normala dödligheten för förkylning. Så enligt denna statistik är vi hemsökta av det nya Corona-viruset.

Här kommer nästa problem som Wodarg, Bhakdi och Ioannidis alla påpekar: Om vi ​​bara testar de mycket sjuka och döende, och räknar varje död person med corona i sin kropp som död AV Corona COVID-19-virus och inte MED Corona virus, skapar vi konstgjort en statistik som dokumenterar att viruset är mycket farligt och dödligt. Detta är uppenbarligen vad som händer över hela världen, och detta har kritiserats av flera ledande forskare (20-22), även våra tre visselblåsare (1-19).

Att denna nationella statistik är mycket opålitlig är lätt att se från skillnaderna i dödlighet i Italien och Tyskland – 7% av de Corona COVID-19-infekterade dör i Italien, men endast 0,3% av de smittade dör i Tyskland. Naturligtvis kan samma virus inte vara 20 gånger farligare i Italien än i Tyskland. Något är fel här.

För ungefär 10,000 personer infekterade med Coronavirus kommer 100 uppleva en dålig vanlig förkylning, 10 gå till läkaren eller sjukhuset med allvarliga symtom på infektion. Av dessa 10, dör en. Det är den normala statistiken för förkylningen. Vi har inte dessa siffror för COVID-19, men vi måste anta att det är fallet för detta virus också, eftersom detta är fallet för nästan alla Corona-virus. De människor som inte kan överleva en vanlig förkylning eller en influensa som är mycket värre är de mycket gamla, sjuka och därför mycket svaga människorna. Även i Italien var genomsnittsåldern för de döda patienterna som testades positivt för Corona 81 år gamla (8,19) .

Wodarg har jämfört den nya WHO-guidade COVID-19-statistiken med den normala statistiken för influensa och vanliga förkylningar och fann att den senare visar en helt normal bild, medan den WHO-vägledda statistiken visar oroande siffror (26). Det är anmärkningsvärt att ingen använder de klassiska mätningsmetoderna i en tid där vi är desperata efter god och pålitlig statistik. Vi har också den normala dödsstatistiken och Wodarg har också här visat att antalet döda är normala och inte oroande på något sätt (2-8). Återigen, varför delas inte denna viktiga information i media? Och varför används den inte av politikerna i deras beslutsfattande? – Det används bara de oroande siffrorna från den WHO-styrda, felinformationsstatistiken. Vi hänvisar till Wodarg hemsida (2), till videorna från Bhakdi (10-15), och Ioannidis (18-20) för ytterligare dokumentation.

 

Kan vi lita på statistiken om Corona COVID-19-dödlighet? Vem räknas som döda av Corona, och vet vi det totala antalet smittade? Tar vi den uppmätta dödsfallsnivån som Corona COVID-19-dödlighetsgraden ? Om vi ​​gör det, varför gör vi det då det är vetenskapligt felaktigt?

Professor Ioannidis från Stanford är en av de ledande kritikerna på hur statistiken görs; enligt honom är det av avgörande betydelse att skilja mellan patienter som dör MED Coronavirus och patienter som dör AV Coronavirus. Eftersom Corona-virus finns överallt och i nästan alla dör de flesta med Coronavirus. men eftersom Coronavirus är känt för att vara ofarligt, dör ingen verkligen AV Coronavirus.

Om du testar alla döende eller döda personer, är de flesta dödsfall inte ens nära besläktade med en virusinfektion, dvs Corona-infektion. I Danmark räknades tre dödsfall till ”Corona-dödsfall” i den nationella statistiken, men vid granskning var det bara en död som hade en relation till Corona (94). Samtidigt vet vi inte de mörka siffrorna, som kan vara mycket höga, eftersom Corona-virus sprids mycket snabbt i en befolkning (83). Det mörka antalet är troligen 10-100 gånger större än antalet som kommer från de sjuka och testade patienterna.

Så för att komma från de officiella dödssiffrorna till relevanta nummer för beräkning av dödlighet är det mycket troligt att vi måste dela antalet dödsfall med 10. Samtidigt och vi måste multiplicera antalet infekterade med en faktor 10-100 för att hitta det verkliga antalet för Corona COVID-19-dödligheten, eftersom endast de mycket sjuka testas.

Detta ger ett fel på en faktor 100 eller mer i den statistik som allmänheten presenteras för varje dag i media. I stället för en Corona-dödlighet på 1% som den amerikanska regeringen säger, eller 3,4% som WHO säger, är den verkliga dödligheten antagligen 0,01% (1-2 2). Corona COVID-19 virus är alltså bara en ofarlig virus ur 100 olika virus som angriper oss som pandemier varje år.

De flesta länder följer WHO: s instruktioner för att hantera situationen om Corona (95-97). och strategin är att endast de mycket sjuka testas och alla döda med Corona infektion räknas som ” döda av Corona . ”Nu börjar vi förstå varför vi får denna hemska statistik från nästan alla länder. När dödlighetsantalet förs till media utan någon kritik, som den nakna sanningen, blir människor fruktansvärt felinformerade; och det är bara naturligt att de blir väldigt rädda. Det verkar vara ett gigantiskt fel att publicera denna vilseledande statistik (1-12), och det skapar paniken vi ser i denna tid (se figur 13) (98).

Figur 13. Från den officiella webbsidan från Dansk TV (DR) d. 15 april 2020. Uppenbarligen är 6.17% av de infekterade COVID-19 redan döda och endast 23% har återhämtat sig (13 april 2020). I själva verket är antalet människor som har smittats i världen idag troligen flera miljarder, och antalet patienter som dör AV Corona COVID-19, och inte MED Corona, är obetydligt liten. I stället för att ta med objektiv information, så felinformerar DR nationen och skapar allmän panik. Vi ser att media uppför sig på detta okritiska, ansvarslösa och meningslösa sätt i alla europeiska länder. (98)

 

Slutar vi med att tänka självständigt när vi står inför mediernas och/eller myndigheternas makt? Eller har vi blivit svaga, så vi följer auktoritet även när vi vet att det är fel?

Samma desperata budskap kommer överallt ifrån – alla medier, alla politiker, varje läkare, varje myndighet, till och även från den danska drottningen (99) som beskyller unga människor för att de fortfarande möts och festar, istället för att sitta ensam hemma.

Hippokrates sa: ”Om du inte är din egen läkare är du en dåre” (100). På grund av vår moderna kultur där vi förlitar oss starkt på experter och yttre myndigheter som läkare och lite på oss själva har vi blivit lätta offer för felinformation.

Men vi lever också i Europa under socialdemokratier med hög grad av stöd och omsorg för de enskilda medborgarna, och ur detta kommer naturligtvis en stark tro på våra politiker. Vi överför mycket av det förtroende vi har till våra föräldrar som små barn till våra politiker när vi växer upp och blir stora. Medierna ses ofta också som sanningens budbärare; både de rapporterade uppgifterna, som ofta är helt felaktiga, och slutsatserna, som ofta inte passar uppgifterna, anses okritiskt för att vara sanna.

Den massiva felinformationen om Corona COVID-19 kommer från alla stora medier varje dag, och samtidigt från politiker och nationella myndigheter, från anställda inom hälsoväsendet, polisen och till och med butiksägarna, skapar en stark och förstärkt tro på att Corona-pandemin är dödligt farlig.

Man kan säga att vi uppfostrats till att vara förtroende, inte till att vara kritiska. När vi äntligen behöver vara kritiska, som i fallet med COVID-19 där vi med eftertryck blir förda bakom ljuset, följer vi bara och ignorerar vår egen rationalitet och bedömningsförmåga. Därför blir det bara en vanlig förkylning den värsta pandemin som världen någonsin har sett!

Kom ihåg att det i år 1920 dog 1% av den spanska influensan. När WHO säger att dödsfallet av Corona COVID-19 är 3,4 % (24), att detta är den värsta pandemin som världen någonsin har sett. Hur kan vi kollektivt bara tro på något sådant?

Vi accepterar att stänga våra samhällen och ge upp alla medborgerliga rättigheter. I de flesta länder finns det nästan inget motstånd mot denna galenskap, som kommer med en enorm räkning för oss alla, vilket påpekades av våra tre visselblåsare (1-2 2). Vi har antingen kollektivt blivit så pass naiva att vi har gett upp att veta saker och följer blint myndigheterna, eller så har vi blivit så svaga att vi följer yttre auktoriteter, trots att vi innerst inne själva vet vad som är rätt och rationellt.

Det är intressant hur lätt och snabbt vi beskyller människor som blint eller av rädsla följer yttre auktoritet när vi tänker på krigsförbrytelser, gängbrott etc. Men skulle vi då inte vara mer vaksamma och ivriga att ta bort en sådan svaghet i vår kultur, som ju är roten till många av dessa hemska saker som händer i världen?

 

Om Corona COVID-19 bara är vanlig förkylning, varför säger så få forskare och läkare detta i offentlig debatt?

Sanningen är att alla med en vetenskaplig utbildning vet att WHO’s dödlighetsstatistiken och de nationella dödlighetsstatistikerna görs felaktigt om du baserar den på falldödlighet. Alla som är utbildade inom natur-eller hälsovetenskap vet också att Corona-virusen är bland de vanligaste virusen som ger oss förkylning och att de är ofarliga. Ändå vågar få personer med denna bakgrund tala öppet om det; det finns ett strängt motstånd att tala mot den allmänna opinionen, skapad av de skandal-hungriga medierna och med samarbeta av de tyvärr sorgligt felinformerade politikerna.

Ändå har vissa människor tillräckligt med mod för att stå ut. Den 15 Mars 2020, som nämnts ovan, yttrade sig tidigare chef för den danska Sundhedsstyrelsen Else Smith offentligt, och sa att ”Det var och finns ingen riktig hälsa – yrkesmässigt grund till att stänga ner hela landet ” (85) . 29 mars fick hon avgå sitt jobb som sjukhusdirektör för ett av de största sjukhusen i Köpenhamnsområdet (86). Detta visar problemet med yttrandefrihet i Danmark, som av många anses vara ett välfungerande demokratiskt land. Det finns uppenbarligen inget fritt tal för personer som är anställda i det offentliga sjukvården under en pandemi; tvärtom, finns det massiv rädsla bland läkarna – inte för Coronaviruset – utan för att mista ditt jobb eller andra svåra konsekvenser om du talar från hjärtat om vad du vet .

I Danmark har Vibeke Manniche MD, PhD, gjort en hemsida under rubriken ”Hurra – inga tecken på någon farlig Corona-epidemi” (87), där hon ifrågasätter statistiken över Corona COVID-19-dödligheten. Hon har lidit offentlig förnedring för detta i den danska nationella TVn (DR), på grund av ett litet räknefel hon har gjort, medan ingen har erkänt hennes modiga bidrag till sanningen om Corona COVID-19 ofarlighet (101). Manniche rapporterar (100) att många läkare skriver till henne privat, att de tror att det som händer under Corona-pandemin är fel. Sjukhusläkare klagar över att alla de normala funktionerna på sjukhusen har avbrutits och att alla sängar är reserverade för Corona-patienterna som förväntas komma – förutom att ingen kommer. Sjukhusen är tomma, alla funktioner har stannat; medan de akuta patienterna lider, kanske till och med dör, i sina egna hem.

 

Är Corona COVID-19-infektionen farligare än en normal, ofarlig vanlig förkylning?

Sammanfattningsvis är Corona COVID-19-viruset troligen mindre farligt än en vanlig influensa ; Wodarg, Bhakdi och Ioannidis pekar alla på en dödlighet på 0,01% uppskattad från de data de har (1-22) . Vi har ingen vetenskaplig anledning att tro att Corona COVID-19 är farligt alls; det är bara vanlig förkylning som görs till ett skrämmande monster. All vetenskaplig kunskap verkar stödja visselblåsarnas gemensamma slutsats.

Medan Wodarg, Bhakdi och Ioannidis verkar ha rätt, kommer fler och fler experter i linje med dem och backar upp dom, som Professor of Medicine vid Stanford University Jay Bhattacharya som har engagerat sig i striden för att få världen att förstå det enkla, men dödliga felet som WHO har gjort, nämligen att antalet uppmätta dödsfall av patienter som testas positivt (“the case fatality rate”) är lika med Corona dödlighetsgraden (“the mortality rate”) (20-22). Alla dessa experter verkar hålla med om att Corona COVID-19 överhuvudtaget inte är farligt; det är helt enkelt inte ett virus du kan dö av, om du inte är väldigt gammal och mycket sjuk – reellt döende – i förväg, eller har en allvarligt nedsatt funktionsnivå i immunförsvaret, så att man har svårt med att bekämpa det mest banala infektioner.

Om vi ​​tittar på dödligheten på 0,01% är det nummer 340 gånger mindre än WHOs uppskattning av dödligheten 3,4% (24) och 100 gånger mindre än 1% uppskattningen av Anthony Fauci, chef för USA’s National Institute för Allergier och infektionssjukdomar sedan 1984 (102).

Ett fel av en faktor 100 – två storleksordningar – eller ännu mer är ett så stort fel som gör hela skillnaden mellan en ofarlig förkylning och en ny dödlig mutation som har kommit för att utrota mänskligheten från planeten.

Alla våra globala problem som kommer från Corona COVID-19-pandemin, där mer än tre miljarder människor har hamnat i karantän eller belastats på andra sätt, verkar komma från det faktum att varken politiker eller journalister har kunnat förstå denna enkla sak.

 

Har vi att göra med ett helt nytt, unikt och farligare Corona COVID-19-virus?

Vi har skapat en värld där många människor inom hälsofrågor enbart förlitar sig på medicinska experter, inte på sitt eget sunda förnuft och intuition. Det är därför att världen smälter ner i irrationell rädsla för den globala COVID-19-pandemin; vi ser den sorgliga konsekvensen av denna utveckling.

Kan det vara så att alla de problem som vi idag möter över hela världen, med hundratusentals människor som i panik och söker läkare och sjukhus för deras Corona-infektion, faktiskt orsakas av övertygelsen om att de har en dödlig viral infektion? Kan rädsla göra dig sjuk? Kan social isolering försvaga ditt immunsystem?

COVID-19 ser kliniskt ut som en helt ny sjukdom, ett slags virus som vi aldrig har haft förut, och attackerar både kropp och hjärna samtidigt. Ett generellt mönster för den nya COVID-19-sjukdomen är enligt dessa kliniker att patienterna känner sig väldigt dåliga; i vissa fall kan COVID-19 förekomma som obehag, desorientering eller utmattning (73, 74). Detta leder oss till vår nästa fråga:
Finns det en enkel psykosomatisk förklaring till den ovanliga kliniska bilden, ibland med massiva neurologiska symtom, som vi ser hos vissa patienter med Corona COVID-19-infektion?

Föreställ dig, att du har en förkylning och att du vet att det bara är en förkylning. Vad gör du? Du stannar hemma från jobbet, söker en säng och avnjuter en god kopp kamomillte och kanske en bra bok. Din familj kommer ta hand om dig, och du kommer bli ganska glad för en paus i ditt livliga liv, att läka och komma tillbaka till full hälsa. Ibland finns det en hosta, en rinnande näsa, feber etc., vilket är irriterande symtom, men du har detta som kommer varje år, mer eller mindre, så du känner till rutinen, och det har aldrig varit ett problem.

Föreställ dig nu att du har förkylning, men tror att det är ett nytt muterat, extremt farligt virus med en dödlighet på 3,4%; och föreställ dig också att du redan från media känner till alla de dåliga symtomen på denna nya sjukdom. Skulle du få panik? Skulle du låta din familj ta hand om dig? Skulle du söka läkare? Skulle du föredra att åka till sjukhuset? Skulle du till och med uppleva alla symptom som du vet att denna sjukdom ger?

Naturligtvis hänger vår uppfattning av en sjukdom nära ihop med upplevelsen att ha sjukdomen. Upplevelsen är en produkt av, vad vi i förväg vet om sjukdomen. Upplevelsen kommer en lång väg från vårt medvetande.

Om vi ​​tror, att det är en mycket farlig ny sjukdom som vi har drabbats av, uppträder vi väldigt annorlunda än om vi upplever att det är en oskyldig förkylning. Den vanliga uppfattningen att COVID-19 är mycket farligt gör att känsliga människor får panik och söker akut läkarhjälp. Om läkarna också tror att det nya Coronaviruset är farligt gör de en hel del tester och isolerar patienterna vilket bara ökar paniken ytterligare.

Alla som bor i en stad under Corona COVID-19-pandemin utsätts varje dag för massiv (miss -) information om att vi står inför ett livshotande nytt virus; hundratals gånger varje dag påminns vi om det.

Eftersom vi är psykofysiska väsen finns det en välkänd psykosomatisk komponent i alla sjukdomar. Kan det förstärka dina symtom och kanske till och med vara farligt att tro att du har en dödlig virusinfektion när du faktiskt bara har en förkylning? Ja det kan faktiskt vara farligt (103-106) .

Social isolering i kombination med rädsla för döden är inte hälsosam; vi är socio-psyko-biologiska varelser och därför har vi starka psykosomatiska reaktioner. Det får förväntas att det finns en väsentlig beredskap för effekten av sjukdomen från den negativa övertygelsen som alla delar om COVID-19-viruset.

Psykosomatik kan lätt förklara att de medicinska klinikerna och sjukhusen är överfulla av sjuka patienter. Instruktioner till alla landets läkare om att alla COVID-19 patienter ska undersökas noggrant och behandlas grundligt hjälper givetvis också till.

Psykosomatik kan på flera sätt förklara de starka symptom vi under tiden ser i Corona COVID-19 patienter, jämfört med en vanlig förkylning som vi känner till. Alla som har studerat den framväxande vetenskapen om psykoimmunologi/psykoneuroimmunologi (107-112) vet att en oskyldig infektion kan manifestera sig som en allvarlig sjukdom, om den förstärks av stark rädsla och andra negativa känslor och övertygelser.

Inom infektionsbiologi finns det två kända sätt som den psykosomatiska påverkan kan manifestera; ett sätt är att de erfarna symtomen förstärks (man kan kalla det hysterisk förstärkning); ett annat sätt som kan leda till ökad dödlighet är att det immunologiska motståndet faktiskt reduceras, så att en infektion gör att kroppen blir mer skadad. Det har visat sig att immunsystemets försvagning korrelerar med stressnivå (113).

Att bli inlagd på ett sjukhus med en dödlig sjukdom kan jämföras med ” isolering i fängelse eller annan institution” och ges 63 poäng av 100 möjliga på Holmes- Rahe Life Stress Inventory (114). Påverkan kan jämföras med “ skilsmässa” (74 poäng) och äktenskaplig skilsmässa (att skiljas från sin partner) ” (65 poäng) och större personlig skada eller sjukdom(53 poäng).

Akut sjukhusvård för en patient, som tror COVID-19 är en dödlig sjukdom, är därmed en av de mest stressande händelserna i livet. I poängräkningen av testet adderar du till dina stressfaktorer för att få ditt totala stress-nummer. Om du gör denna uträkning för en Corona-sjukhusvistelse med isolering från familj och vänner, kan detta komma upp till över 150 poäng. Du har med en sådan stressnivå 50% risk för att uppleva större hälsomässigt sammanbrott med denna stressnivå (114).

Fallet med premiärminister Boris Johnson i Storbritannien är ett sådant fall där en vanlig förkylning blir till en sjukhusvistelse (115). Johnson skickas till sjukhuset av sin egen läkare, i en tid där han behövs hårt, och sjukhuset tar honom till intensivvården, eftersom han är premiärministern och eftersom han känner sig dålig. Här får han syre (i en respirator?). Nyheten om att en hälsosam Boris Johnson fick Corona, som skickar honom i intensivvård åker världen runt. Men vad hände egentligen? Det var ingen, särskilt inte hans egen läkare, som ville ta ansvar, så Johnson var inlagd på sjukhus – helt utan anledning. Det var inte en akut sjukhusinläggning, men Johnsons läkare som tyckte att det var bäst att han hade tagits in fler tester. På sjukhuset kommer du att behandlas, särskilt om du känner dig dålig. Hur kan du inte må dåligt om du går till sjukhus med en virusinfektion, som du tror har en dödlighet på 3,4%?

Nocebo-effekten – de skadliga effekterna av negativ tro – är lika känd som placeboeffekten inom medicinen. Om du tar ett inert piller, men tror att det är en skadlig drog, kommer du att drabbas av biverkningar du tror att drogen har. Åtta ut av tjugo hade denna reaktion, och en av tjugo hade det till en sådan grad att patienten i experimentet var tvungen att sluta med kalk-pillret han erbjöds (116). Vissa människor är mer mottagliga för självsuggestion, och de reagerar mer på nocebo-situationer. En av 100 kommer att få en extrem reaktion. En av 1,000 eller 10,000 kanske till och med dör. Underskatta inte effekten av nocebo, säger forskarna som arbetar med det.

Om du tror att du har ett dödligt virus, kommer du naturligtvis att få panik och vara mycket uppmärksam på symtomen, som kan förstärka dem kanske 2, 10 eller 100 gånger, beroende på din personliga tendens.

Dessutom kommer stark rädsla och starka symptom tvinga dig att uppsöka en läkare, och när läkaren också verkar bekymrad pga dödlighetsstatistiken, kommer din rädsla åter öka och symptomen förvärras ; och du blir inlagd på sjukhus. På sjukhuset behandlas du som en person med en dödlig infektion och människor isolerar dig och tar hand om dig klädda i rymddräkter, vilket skrämmer dig ännu mer och förstärker dina symtom ytterligare. Pga all den rädsla försvagas du ännu mer, så du i slutändan verkligen kan dö av vad som bara är ett helt ofarligt virus. Det är en slags voodoo. Det är det verkligen. Och ja, Voodoo fungerar faktiskt också enligt vetenskapen (67).

Hela det moderna området för psykoimmunologi bekräftar skälen bakom psykosomatisk medicin . Det är välkänt att rädsla, svåra känslor och negativa övertygelser försvagar vårt immunsystem och försämrar vår hälsa (103-115), och den skadliga effekten av ett negativt psyke är mycket starkare än de flesta förväntar sig.

Så ja, med Corona COVID-19 paniken har Corona blivit en ny sjukdom med en ny klinisk bild, färgad starkt med neurologiska element som förvirring, rädsla och panik, desorientering, utmattning och alla slags känslomässiga reaktioner. Biologiskt sett pratar vi fortfarande om en normal förkylning; virologiskt är det inte farligare än normalt. Men i kombination med en stark rädsla för döden, övertygelsen om att slutet är nära för att man är smittad med det mest dödliga viruset som någonsin setts i ditt land, framprovocerat av social isolering, massiv felinformation och masshysteri, och du har förvandlat det till en helt ny upplevelse.

Med kännedom om psykoimmunologi, kan du till och med bli riktigt sjuk av Corona-infektionen nu. Det är den största ironin av allt.

 

Kan de åtgärder, som vidtagits för att begränsa spridningen av infektionen, i sig själva, vara mer skadliga än sjukdomen och till och med öka Corona-dödligheten?

Extrema försiktighetsåtgärder som karantän och nedstängning av flygplatser och landsgränser, avskaffande av arbetsplatser, förbud mot offentliga möten, i kombination med strikta nödregler, försiktighetsåtgärder beträffande spridning av infektion, desinfektion i butiker och gator etc. har allvarligt äventyrat livskvaliteten hos tre miljarder människor runt om i världen.

Låt oss igen se på Bhakdi’s oroande meddelande (10-15):
De [ åtgärder som vidtagits] är groteska, absurda och mycket farliga. Våra äldre medborgare har all rätt att anstränga sig för att inte tillhöra de 2,200 som dagligen inleder sin sista resa. Sociala kontakter och sociala evenemang, teater och musik, resor och semester rekreation, sport och fritidsintressen etc. etc. hjälper till att förlänga sin vistelse på jorden. Livslängden på miljoner förkortas. Den skrämmande inverkan på världsekonomin hotar existensen av otaliga människor. Konsekvenserna på medicinsk vård är djupa. Redan nu minskas tjänster till patienter som är i behov, operationer avbryts, kliniker står tomma, sjukhuspersonal minskar. Allt detta kommer att påverka hela vårt samhälle djupt.

Åtgärderna och försiktighetsåtgärderna som vidtas över hela världen dessa dagar påverkar nästan alla delar av vårt samhälle. Sociala interaktioner har varit begränsade. I länder som Danmark har offentliga möten i grupper på mer än 10 personer varit förbjudna ; till och med den danska drottningen har bett folk att stanna hemma (99) . I många länder som Tjeckien är det förbjudet att lämna ditt hem utan goda skäl och utan ansiktsmask . Liknande nödregler har bara setts i krigstider.

Påverkan på världens politiska system, den globala ekonomin, världens hälsa och den globala miljön är svår att uppskatta, men experter från Financial Times och liknande medier anser att det är enormt och förödande (118,119). Låt oss titta på de politiska handlingarna och deras konsekvenser för att ta reda på om sådana politiska handlingar är motiverade och vilken skada de kan orsaka, berättigade eller ej.

 

Är det möjligt att förhindra spridningen av Coronavirus och är det önskvärt?

En viktig anledning till att stänga länder, för att stänga gränser och låsningar, har varit för att undvika spridningen av COVID-19- viruset. Nyligen med insikten av att detta är omöjligt, har avsikten varit att sprida de dödliga effekterna av viruset över tiden (”utplatta kurvan”), så att hälso- och sjukvårdssystemen åtminstone skulle kunna ta itu med de hundratusentals döende människor, den dödliga Corona förutspås orsaka. Hela det politiska scenariot bygger på förtroende för WHO: s förutsägelse om 3,4 % dödlighet för Corona COVID-19.

Men kan man förhindra att Corona-virus sprids? Det är klart att du inte kan. De små partiklarna på 1 μm eller mindre som kommer från normal andning (82,120) kan smitta dig, så säkerhetsavståndet är inte 1 eller 2 meter, (som gäller smitta, som bärs av stora droppar på 10-100 μm), utan snarare 10-100 meter . Du kan inte hålla ett sådant avstånd i en stad. Många människor bär ansiktsmasker, men frågan är om så små partiklar kan vara fångas av en normal medicinsk ansiktsmask; eller om du behöver en militär gasmask för det?

Vi har inte kunnat hitta vetenskapliga studier som bevisar att ansiktsmasker motverkar spridning av Corona-virus. Det är känt från pandemierna från 2002 och 2003 att hälso- och sjukvårdspersonal som använde de bästa medicinska maskerna på marknaden för att skydda sig mot SARS, smittades ändå (121), antagligen eftersom maskerna inte beskyddar mot de infekterade mikropartiklarna från luften. Det hjälper heller inte att det i praktiken är omöjligt att passa en ansiktsmask perfekt till ansiktet; vissa procent av luften kommer alltid ofiltrerat ner i lungorna. Man behöver ett tätt gummiarmatur för att undvika infektion med Corona, som de som används i militära gasmasker.

Om du tittar på porerna på papper eller tyg i en ansiktsmask är dessa alltid mycket större (de bästa papprena kan filtrera ner till 1-2 mikrometer) än de mycket små mikropartiklarna som de ska filtrera (0,01-4 mikrometer) partiklar som kommer från öppningen och stängningen av lungans alveoler) (120). Ett ansiktsmaskfilter fungerar väl för större partiklar (98% av partiklar avlägsnas för luften som går genom masken), men endast några få procent av de mindre partiklarna avlägsnas när partikelstorleken börjar matcha porstorleken hos papper eller tyg .

Många länder har nu lagar som gör det obligatoriskt att bära ansiktsmasker utomhus; denna ansträngning verkar bedömas enligt ovanstående uppgifter att vara utan mycket effekt . De allra flesta människor som smittar oss är friska, infekterade människor som inte har några symtom alls (79) – människor som inte ens märker att de är sjuka. Detta innebär också att rådet ”Stanna hemma om du är sjuk så att du inte smittar andra” har liten betydelse . Baserat på dessa data finner vi det osannolikt att det är möjligt att förhindra att ett Corona-virus infekterar varje person som bor i en stad där Coronaviruset härjar.

Det finns cirka 100 kända virus som uppför sig efter detta infektions och sjukdomsmönster. Att försöka att isolera oss från dem är helt enkelt omöjligt. Vårt immunsystem hanterar dem bra om vi är normala och friska personer, även om vi är små barn eller gamla människor; vi behöver till och med dessa små och säkra infektioner ständigt för att hålla vårt immunsystem i god form, som vi kommer att förklara nedan. Lyckligtvis är Corona inte, åtminstone enligt våra visselpipor, farligt alls, så det finns ingen anledning att försöka förhindra att någon får infektionen.

 

Behöver vi Corona-infektioner för att förbli resistenta mot Coronavirus?

Det tros bland forskare i immunologi, att vi behöver regelbunden infektion med coronavirus för att behålla corona- immunitet, så att infektionen förblir subklinisk (90-93). Att bli smittad med Coronavirus är därför hälsosamt för oss och inte alls dåligt. Det spelar ingen roll om du är ett år gammal eller 80 år gammal, du behöver fortfarande infektioner för att förbli immun.

Om du har allvarliga sjukdomar, som dödlig cancer eller akut koronar-stenos, kan en förkylning eller en influensa vara orsaken som skickar dig till andra sidan. Men återigen, kanske det här är bäst, eftersom det är så som naturen fungerar (122) . Känd som ”den moderna medicinens far” uppskattade Sir William Osler (1849-1919) dödsfallet orsakat av lunginflammation och beskrev det som ”den gamla mannens bästa vän” eftersom döden ofta inträffar snabbt och smärtfritt (123). Många gamla människor önskar döden, eftersom deras liv förlorat sitt innehåll och har förvandlats till lidande. Att leva är inte längre viktigt. Livskvaliteten har blivit väldigt låg. I det här fallet kan det vara klokt att inte gå emot naturen.

 

Vad händer om man tillåter människor som inte behöver det, att fylla sjukhusen? Vad händer med de patienter som inte tas emot på sjukhus eftersom sängarna är reserverade för Corona-patienter?

Svaret på den första frågan är välkänt. Det är mycket farligt att åka till ett sjukhus. Sjukhusinfektionen du riskerar att få är ofta en infektion med resistenta bakterier, vilket är svårt att behandla, och de läkemedel du troligtvis får, har biverkningar, vilka kan vara allvarliga; de kan till och med öka dödligheten. 10 -15 % av alla människor inlagda på sjukhus får en infektion på sjukhuset, och bakterierna på sjukhus är ofta resistenta mot antibiotika (124). Speciellt i Italien, Spanien och de andra länderna där det har varit stora problem med Corona COVID-19-viruset är sjukhusinfektioner vanliga och ofta multiresistenta och därför mycket farliga (1-22). Behandlingen är bredbearbetade antibiotika, som är känd för att vara mycket mer giftiga än enkel penicillin.

Det är också mycket stressande att åka till ett sjukhus, och stress är känt för att försvaga ditt immunsystem, vilket gör infektionen du har allvarligare, se diskussionen ovan . Rädsla är inte heller bra för din hälsa. Så ja, det är mycket troligt att massiva inläggningar på sjukhus av befolkningen med COVID-19 ökar både sjuklighet och dödlighet. Alla som är bekanta med Ivan Illichs bok ”Medical nemesis” kommer att le när de läser detta. Eftersom det är exakt Illichs punkt (77) .

 

Vilseleder media oss att tro att Corona är farligt och skapar därmed stark rädsla hos människor mot Corona COVID-19?

Media älskar skandaler och sensationer, och de har haft en dundrande succé med Corona COVID-.19-pandemin. I stället för att vara samlade och kritiska, har de tävlat om att få de mest blodiga och fruktansvärda berättelserna; de har inte tvekat att meddela WHOs och politikerna varningar ut till befolkningen om den dödliga COVID-19 med 3,4 % dödlighet, och det har ingjutit rädsla i befolkningen i en sådan utsträckning att människor med en vanlig förkylning nu vill träffa en läkare, och vill till och med inläggas på ett sjukhus för att känna sig säkra.

Social fobi har exploderat och psykosomatiska symtom blommar. Om du räknar timmarna i nyheterna och informativa TV-program på nationell TV i de europeiska länderna, kommer du att upptäcka att få ämnen någonsin fick så mycket – alltid negativ – uppmärksamhet som COVID-19-pandemin. Särskilt anmärkningsvärt är hur medierna är överens om att leverera personliga attacker på människor som Wolfgang Wodarg som offentligt har varit oeniga med politikerna och WHO. Vad hände med objektivitet? Vad hände med oberoende tankar och analyser?

 

Är de politiska åtgärderna angående Corona vidtagna på ett vetenskapligt grundlag?

Wodarg, Bhakdi och Ioannidis är alla väldigt tydliga i deras position här, och de delar deras åsikt med många andra forskare som t.ex. Professor of Medicine vid Stanford University Jay Bhattacharya (figur 9, 10) : Det som händer är irrationellt, det är politiskt, det är definitivt inte baserat på vetenskap, eftersom det inte finns några tillförlitliga uppgifter som kan vägleda oss. Åtgärder som inte är baserade på förnuft eller sunt förnuft är irrationella och som sådana troligtvis skadliga. När det gäller frågan: ”Är Corona COVID-19 farligt?” det finns inga objektiva och vetenskapliga data som hjälper oss att besvara denna fråga, som diskuterats ovan .

Nu kan du hävda att det i så fall är bättre att ta det säkra före det osäkra. Men du kan även säga det om alla 100 virus som träffar oss hela tiden. Du kan säga det om alla nya mutationer av virus.

Det finns en enkel princip som gäller både inom vetenskapen och i filosofin, Occam’s rakkniv (23): Antag att det finns två förklaringar till en händelse. I det här fallet är det den förklaring som kräver det minsta antalet antaganden, vanligtvis korrekt. Ett annat sätt att säga det är att ju fler antaganden du måste göra, desto mer osannolik är din förklaring.

När det gäller Corona-faran innebär användningen av Occam’s rakkniv att du behöver en god anledning att tro att den nya Corona COVID-19 inte bara är en vanlig förkylning. Om det inte finns något sådant skäl är det bara en vanlig förkylning.

 

Kan det vara så att politikerna åtnjuter sin makt och gillar att spela rollen som hjälten som räddar väljarna så pass mycket, att de inte bekymrar sig om att de grundläggande principerna för frihet i vår demokrati upphävs?

“Att tvinga miljontals människor att stanna hemma, och som därigenom upplever en smärta genom att bli straffade, är vägen till Big Brother-dominans. Det är ingen slump att makthungriga Eurokraterna var snabba att följa det exempel som Kina ställde. Och vem driver mer panik än den transnationella världshälsoorganisationen WHO? Om H stod för Hysteri så sitter det som en smäck.” Apfel 2020 (119).

Det råder ingen tvekan om att många politiker tycker om sitt uppträdande i media och särskilt möjligheten att framstå som starka aktörer som räddar befolkningen från dödlig fara. Politikerna har ofta begränsad kunskap om vetenskap och biologi, och därför är de beroende av information de får från myndigheter på området.

WHO ses ofta som den högsta myndigheten i hälsofrågor, trots det välkända faktumet att WHO tidigare har varit opålitlig, dvs. under svininfluensapandemin i 2009 och ofta har kritiserats för korruption (27-70).

Och ändå finns det uppenbart en känsla bland politiker att om du hänvisar till WHO, kan ingen riktigt kritisera dig för det ; du gjorde vad du borde och kunde. Och om du litar på WHO och tror på WHOs dramatiska statistiker som visar en dödlighet på 3,4% för Corona COVID-1, så borde du skynda dig att skydda din nation!

Landets ekonomi eller folkets välbefinnande och lycka, kan intet vara viktigare än människors liv. Det kan alla förstå.

Så här händer alltså följande, att alla politiker agerar, och de bekräftar också varandra i övertygelsen om, att dessa dramatiska handlingarna är rätt sak att göra. De kritiserar till och med länder som Sverige, som under lång tid inte varit panikslaget och fortfarande håller sina gränser öppna.

 

Kan demokratin överleva massivt övergrepp och politisk missledning?

Om det är sant vad Wodarg, Bhakdi och Ioannidis säger att politikerna gör vår tids misstag (17), kommer sanningen, när det äntligen går upp för folk, försvaga vår tillit till politiker i en sådan grad, att våra demokratiska system faller isär (125-127) Kan demokratin överleva en regerings diktatoriska beteende om det inte är baserat på det minsta förnuft?

Finns det inte en grundläggande konflikt mellan demokrati och sättet politikerna agerar, med samfund som stängs ner som vi ser det dessa dagar är över hela världen, inte minst i nästan alla europeiska länder? Är det inte för frestande för diktatoriska tendenser hos våra politiker att använda argumentet om ”folkhälsa” för att kontrollera och reglera allas beteende ?

Vi försöker förlänga mycket gamla och väldigt sjuka människors liv en liten gnutta genom att förebygga infektioner och se till att det finns plats så att de alla kan behandlas på ett sjukhus – det är verkligen vad det hela handlar om nu . Även om du tror att Coronaviruset är farligt för de äldre och svaga, är det värt att förlora vår demokrati över? Är en ringa livsförlängelse av de allra äldsta, allra mest sjuka inte ett alltför stort pris att betala för förlusten av personlig frihet, rätten att arbeta och upprätthålla ett normalt familjeliv, möjligheten för politiska sammankomster och en lång räcka andra demokratiska rättigheter (125-127)?

 

Gör vi allvarlig skada på ekonomin?

Nästan tre miljarder människor över hela världen under Lock-Downs som resultat av COVID-19 pandemin (siffror från 26 mars 2020) (128). Analytiker i Financial Times och liknande platser har varnat mot de allvarliga, negativa effekterna av de politiska insatserna eftersom världens aktiemarknader har reagerat med en minskning på 20-25% (se figur 14) (118).

Figur 14 . De internationella aktiemarknaderna har reagerat kraftigt på COVID-19-pandemin. (118)

De drastiska åtgärder som används för att förhindra den WHO-förutsagda katastrofen av massdöd har blivit massivt kritiserade av ekonomer: ”Politiska beslutsfattare och rådgivare har mist förståndet genom att glömma att två element utgör ekvationen för att förstå hela påverkan av COVID -19. Ett element är viruspåverkningen hos oss, det andra, som är oändligt större, är effekterna av den ekonomiska nedbrytningen för oss människor” (119) . Om vi ​​behöver resurser för att ta hand om människor, är det då klokt att förstöra hela ekonomin? Om Corona visselpiporna är korrekta, är allt det som görs ju tyvärr varken rationellt eller välunderbyggt. Världens politiker begår deras livs största misstag. De går inte bra när de blinda – (WHO) – leder de blinda – (våra politiker).

“Om Corona visselpiporna är korrekta, är allt det som görs ju tyvärr varken rationellt eller välunderbyggt. Världens politiker begår deras livs största misstag. De går inte bra när de blinda – (WHO) – leder de blinda – (våra politiker).”

Hur kan vi ta hand om miljön om vi använder alla våra resurser på att försöka förhindra att de mycket gamla och sjuka dör?

Under de senaste decennierna har vi sett en ökande medvetenhet om vår bräckliga planets behov av omsorg och stöd. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt frågor om hållbarhet, global uppvärmning etc. Hur kan vi ta hand om den globala miljön om vi investerar denna extrema mängd ekonomiska och sociala resurser för att skydda de allvarligt sjuka, väldigt gamla människorna?

Det är också välkänt att den kemiska industrin, härav läkemedelsindustrin, som är den mest kraftfulla, är bland de industrier som lägger den största belastningen på miljön (129). Viljan att lägga alla vårt samhälles resurser i läkemedelsmedicin, som vi ser idag på global nivå, är därför en mycket ohållbar och beklagande utveckling.

Att skydda de äldsta och redan dödligt sjuka människorna från att dö är kärnan i vad vi talar om i Corona COVID-19 pandemin. Det är ju välkänt att endast denna bråkdel av befolkningen besväras av Corona viruset. Håll i åtanke att även i Italien, som är den mest drabbade av Corona COVID-19 av alla nationer, är den genomsnittliga åldern på de döda med Corona fortfarande 81 år, och stort sett alla döda hade allvarliga eller direkt dödliga sjukdomar i förväg.

Viljan att offra livskvaliteten för majoriteten av befolkningen, personlig frihet och demokratiska rättigheter, bara för att förlänga livslängden på mycket sjuka, mycket gamla människor en liten smula, och oviljan att till och med offra väldigt lite för att rädda planetens sårbara ekosystem från framtida förstörelse och nedbrytning, är värt en djup tanke. Varför är gamla, väldigt sjuka människors död ett stort problem för alla politiker i världen, medan förödelsen av hela mänskligheten inom en nära framtid inte är det?

“Varför är gamla, väldigt sjuka människors död ett stort problem för alla politiker i världen, medan förödelsen av hela mänskligheten inom en nära framtid inte är det?”

Viljan att agera med full kraft på en enkel förkylning samtidigt med oviljan att agera mot de uppenbara globala klimat-miljö och naturproblemen är obegripligt och oproportionerligt. Tar politikerna inte helt fel beslut när de stänger våra samhällen och använder ändlösa miljarder kronor på att förhindra – eller försena som det ju nu är – spridningen av Corona COVID-19-infektionen?

Sammanfattningen är, att vi står inför här en global katastrof, ensamt skapad av politiker, som påpekats av Wodarg, Bhakdi och Ioannidis. Det är riktigt att vi saknar objektiva uppgifter om Corona COVID-19 farlighet, och det är uppenbart att WHO sprider hemska rykten om virusets dödlighet. Men därifrån till att våra politiker offrar hela vår kultur, vår demokratiska frihet, vår ekonomi och därmed vår förmåga att göra något allvarligt med de verkliga problemen i världen vi gemensamt står inför, är väldigt långt. Det är politikerna som handlar, och det gör i sista änden politikerna ansvariga, för det som händer.

 

Kan det vara så, att Corona COVID-19-pandemin också har bildats av intressen som potentiellt skulle kunna dra nytta, av att Corona COVID-19-viruset uppfattas som mer skadligt än det är?

Detta leder oss till de sista frågorna om varför Corona-paniken händer. Att möta en kris på global nivå kommer naturligtvis med många inflytelserika aktörer och intressen. Beslut i dag har inte bara lokal påverkan på enskilda länder eller samhällen utan kan också påverka en enorm del av världens befolkning. Vem är dessa aktörer, globala och lokala, som potentiellt skulle kunna dra nytta av en sådan global kris? Vem har intressen i att ”hypa” Corona COVID-19-pandemin och göra den farligare än den är? Detta verkar vara den viktigaste frågan av alla frågor bredvid frågan om faran med COVID-19.

Det är inte en lätt fråga att svara på. Ju mer du tänker på det, desto svårare blir det. När vi brainstormar, hittar vi ett antal människor och organisationer, stater och företag, både nationella och internationella, som skulle kunna ha intresse i detta.

Det enklaste svaret, att det största intresset ligger hos den vilseledande mest inflytelserika aktören i Corona-krisen, nämligen WHO, är inte nödvändigtvis sant. Många intressen kan vara större och mer inflytelserika än WHO.

Regeringar och politiker kunde söka makt; läkemedelsindustrin och enskilda aktörer med stora investeringar i vaccinindustrin som Bill Gates kan spela en avgörande roll. Även vanliga människor som vill hjälpa, som vill besluta, leda och beordra, eller som vill fly verkligheten och försvinna in i sin egen värld, ser kanske pandemin som en fin möjlighet att förverkliga deras dolda drömmar om ett bättre liv, genom att göra en karriär från den globala tragedin.

Det är fortfarande en bra fråga var intressena ligger i denna globala kris, om visselblåsarna har rätt i att COVID-19 faktiskt inte är mer skadligt än någon annan vanlig förkylning
Till att börja med: varför skulle WHO behandla Corona COVID-19 som en farlig pandemi med ett dödligt nytt virus ? Kan det vara så att WHO har vilseletts av forskare, som vill känna sig viktiga och få finansierat deras forskning som Wodarg antar (8)? Eller går problemet djupare, där WHO har egna intressen i att förklara en sådan katastrof, som en privatfinansierad organisation med välkända starka band till läkemedelsindustrin som producerar vaccin, tester och medicin? Eller är det sant, som de mest radikala kritikerna har sagt i flera år: Att WHO verkligen drivs av läkemedelsföretagen, så WHO fungerar som en jätte marknadsföringsplattform för läkemedelsindustrin?

Medierna bär också ett stort ansvar. I tävlingen om uppmärksamhet är skandaler, katastrofer och nödsituationer alltid välkomna. Nästan alla stora medier har spelat med och skapat en massiv rädsla i världens befolkning. Små obetydliga berättelser som ett bårhus i de italienska bergen som inte har tillräckligt med plats, som det antagligen gör vartannat år på grund av den välkända underkapaciteten hos de italienska offentliga systemen, har varit det sista beviset för världen att vi står inför katastrof värre än ett kärnkraftkrig. Problemet är, att människor genom sådana små berättelser kan relatera till och kommer till att köpa in sig i illusionen om, att Corona COVID-19 är väldigt farligt.

Det mest förbisedda av alla dessa faktorer verkar vara människors psykologiska behov som nämnts ovan. Ungefär hälften av befolkningen lider till viss grad av irrationell rädsla och neurotisk ångest (130,131).

Våra samhällen har aldrig varit säkrare för människor; vatten har aldrig varit renare, mat aldrig bättre. Bostäderna är stora och varma; arbetet är säkert, och massor av fritidsaktiviteter. Så den rädsla och ångest som människor känner saknar en god anledning. Det ”farliga” Coronaviruset ger folk en anledning till att vara så rädda som de psykologiskt och existentiellt redan är.

Ett annat psykologiskt behov är behovet av att hjälpa andra och känna sig värdefull. Så riktigt många människor har varit till hjälp under Corona-pandemin; anställda som har älskat att vara med och tagit hand om avståndet mellan kunder i rader i butikerna, fok har varit ansvariga och undgår att infektera varandra med hjälp av handdesinficeringar och ansiktsmasker etc. Folk i Tjeckien har även sytt ansiktsmasker till varandra, när de var slutsålda i butikerna. På många andra sätt har människor varit omtänksamma och hjälpsamma mot varandra, dvs genom att inte besöka de svaga, sjuka och äldre. Vi har att göra med hjälper-egon, från den halvdelen av befolkningen som är polerad och förstärkt av Corona-hypen. Även personer med ett psykologiskt behov för att vara arga, har hittat något att vara motiverat arg över. Människor med neurotiska tendenser att isolera sig, att vara ledsna, och bli besvikna har hittat en god anledning till att vara det.

Så Corona pandemin har på ett globalt plan stödjat dessa mänskliga egon och på ett upplevelsemässigt plan hjälpt dem ut ur svåra känslomässiga och psykologiska problem. Givetvis har nerlåsningen också orsakat reella problem; otaliga familjer har splittrats, och otaliga fruar och barn har blivit utsatta för våld ; otaliga människor har dödat varandra och ännu fler har begått självmord, på grund av till exempel konkurs. Otaliga människor har förlorat sina jobb eller åtminstone en del av sina inkomster. Folk har gråtit för att de inte får tillåtelse att besöka deras sjuka och gamla släktingar, som ofta har dött ensamma, utan att dem som älskade dem har kunnat sitta vid deras sida.

Om du tittar på det hela med utgångspunkt från förståelsen av att Corona COVID-19 bara är en vanlig förkylning, ser du kraften i den sociala teatern och så förstår du också den glädjen som många människor känner genom att delta i den. Många har byggt ett helt nytt ego runt Corona-pandemin. Dessa människor är de människor som blir arga om du berätta den underbara nyheter : att Corona COVID-19 verkligen är ofarligt och bara en annan vanlig förkylning, och att våra kroppar har inga problem alls att hantera det – förutom om vi är 81 år gamla, och redan är döende av någon allvarlig sjukdom.

 

Big Pharma

Läkemedelsindustrin drar uppenbarligen fördel av paniken över COVID-19-pandemin. Kan det vara så att läkemedelsföretagen har påverkat hur dödligheten mäts och hur statistiken tolkas? Skulle kommersiella intressen från läkemedelsföretagen som tillverkar vacciner till världen påverka hur Världshälsoorganisationen (WHO) fungerar, och de upplysningar, råd och vägledningar WHO ger till världen? Ja, det är möjligt och det kan förklara hur hela Corona-alarmet och paniken började.

Cochrane-rörelsen, där tusentals läkare och forskare började göra ny statistik över medicins goda och dåliga effekter, kom från förståelsen att intressen gör medicinsk statistik opålitlig (132-137) . Ju starkare intresse, desto mindre kan du lita på uppgifterna.

Om pengar är involverat måste du vara särskilt skeptisk . En medicinsk statistik gjord av en leverantör eller tillverkare av ett läkemedel eller ett vaccin är normalt bristfälligt och manipulerat i en sådan utsträckning att du inte kan tro på statistiken (132-137). För att besvara denna fråga om hur stor påverkan av läkemedelsindustrin kan vara att vi behöver en djup utforskning av WHO, dess ansatta, kommunikationen mellan interna organisationer i WHO, och med medicinbranschen och personer med anknytning till läkemedelsindustrin, annan industri, samt statliga och privata organisationer. Vi behöver total öppenhet och full tillgång till all kommunikation som involverar WHO, internt och externt. Bristen på öppenhet har tidigare gjort det väldigt svårt att utreda i WHOs processer (27-70).

 

Världshälsoorganisationen

Världshälsoorganisationen (WHO) guidar världen genom Corona COVID-19-pandemin, men är WHO objektiv, neutral och vetenskaplig så att vi kan lita på WHOs vägledning? Hur kommer WHO att deklarera en världskatastrof utan att ha meningsfull data att basera en sådan deklarering på? WHO kör verkligen på rykten. Faran om COVID-19 är helt enkelt något WHO bara har hittat på. Det är rent missbruk av auktoritet.

“Faran om COVID-19 är helt enkelt något WHO bara har hittat på. Det är rent missbruk av auktoritet.”

Vi såg under svininfluensan 2009 ett mycket nära band mellan WHO och läkemedelsföretag; särskilt de företag som producerar vaccin (27-70) . Med en sådan anknytning är vi tvungna att vara mycket försiktiga när vi behöver tolka den information som ges av WHO. Vi måste vara skeptiska och kvarhållande att följa anvisningarna för att göra den nationella statistiken, dvs. när det gäller faran och dödligheten för Coronaviruset COVID-19. För att bedöma trovärdigheten hos WHO måste vi titta noga på WHOs tidigare åtgärder, särskilt i år 2009 under svininfluensan, och förändringarna i WHO som har hänt sedan dess.

I 2010 var ett antal representanter från regeringar över hela världen såväl som ett antal internationella organisationer, inklusive Europarådet överens om att WHO hade orsakat en internationell panik och katastrof genom att förkunna den mildaste influensan någonsin, A / H1N1 ”Svininfluensa” att vara en pandemi som hotade mänskligheten. Europarådet påpekade, i en allvarligt formulerad rapport, på att WHO privatiserats, och såg detta som den verkliga orsaken till alla problemen (28, 68). Under 2010 fortsatte situationen att utvecklas och förvandlades till en medicinsk skandal med okända proportioner (27-70) . Ineffektiva och farliga läkemedel värda miljarder dollar skickades till förstörelse. Nära och hemliga kopplingar mellan WHO och läkemedelsindustrin som producerar vaccinerna avslöjades. Den danska tidningen ”Information” fann att fem forskare som deltog som centrala rådgivare till WHO under skandalen hade betalats ut cirka sju miljoner euro från vaccinindustrin (27-70) .

“Den danska tidningen ”Information” upptäckte att fem forskare som deltog som centrala rådgivare till WHO under skandalen hade betalats ut cirka sju miljoner euro från vaccinindustrin.”

Tyvärr verkar det som om världens regeringar har glömt vad som hände 2009; WHO möter endast lite skepsis och ofta presenteras resultaten från den nationella statistiken som sanning, av politikerna och av de stora medierna. Både politikerna och media borde vara lojala mot fosterlandet, och intelligent kritik hade varit på plats. Varför rekommenderar WHO världen att dokumentera dödligheten av Corona på detta sätt? Vill WHO att Coronainfektionen ska se farligare och dödligare ut än den är? Frågan är om WHO kan ha ett sådant intresse?

Återigen, genom att känna till det nära bandet mellan läkemedelsindustrin och WHO, är det lätt att gissa vad som händer: Det är en stor skräck-kampanj till hela världen, för att motivera varje land i världen till att köpa vaccin från läkemedelsindustrin. Så nej, WHO är inte objektiv, men partisk här; dess förhållanden till läkemedelsindustrin och WHOs sponsorer har troligen spelat en roll. Men det är gissningar. Vi behöver en grundlig och djup utredning av denna fråga för att veta vad som händer.

Vi upplevde att bli totalt vilseledda i 2009 med svininfluensaskandalen. Väldigt många länder lurades att köpa meningslösa och onödiga vacciner mot en mycket mild influensa. Kan Corona COVID-19 alarmet bara vara en annan svininfluensaskandal ? Många länder som t.ex. Norge köpte två portioner per medborgare. Trots detta användes aldrig dessa vaccin och regeringen skyndade sig att glömma detta pinsamma misstag. Av politiska skäl blev skandalen nedtystad, och WHO hölls inte ansvarig vid den tiden. Istället flödade miljarder dollar till läkemedelsindustrin.

Undersökningarna som gjordes i åren efter 2009 av, vad som den gången blev känt som den största WHO-skandalen någonsin, visade, att läkemedelsindustrin var djupt involverad i WHO, och på så många sätt hade jag påverkat WHO: s beteende (27-70) . Wodarg sade då: ”WHO: s ”falska pandemi” influensakampanj är en av århundradets största läkemedelskandaler,” och ”Definitionen av ett pandemi alarm får inte vara påverkat av läkemedelsförsäljare” (37) .

Om du ser vad WHO föreslår, som i kommuniké formulerat d. April 13:e, 2020, verkar det upplagt, att agendan är att sälja vaccin mot en vanlig förkylning: Här sa WHO’s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i en virtuell briefing från Genève: ”Vår globala samhörighet innebär risk för återinförande och återkomsten av COVID – 19 och ”i slutändan, är det nödvändigt att utveckla och leverera ett säkert och effektivt vaccin för att fullt stoppa smittans spridning.’ (138) . Av allt vi vet är detta både onödigt och meningslöst och eftersom all kemisk medicin, även vacciner, har biverkningar, är det också skadligt.

Vad vi står inför idag kan vara exakt detsamma som vi såg under 2009, bara i en mycket större skala, och mycket bättre planerat. Återigen, frågan kräver en grundlig utredning .

WHO har öppnat upp för privata företag att samarbeta, och Linda och Bill Gates Foundation har donerat miljarder dollar i WHO; kan detta påverka hur WHO har rådgivit världen under COVID-19-pandemin? Bill Gates konstaterar i en nyligen genomförd Tv-intervju (75) att han har investerat miljarder dollar i vaccinindustrin. Så Bill Gates talar ut från hans egna intressen, inte från ett objektivt och neutralt, opartiskt perspektiv, det är väldigt viktigt att komma ihåg.

Frågan är, om Bill Gates ser WHO som en marknadsföringsplattform för sina vacciner. Det kan också vara tvärtom; att folk använder det faktum att Gates huvudsakliga kompetensområde är datorer och inte biologi för att lura honom med berättelser om ”det farliga viruset” med det ändamål att investera hans pengar i deras branscher.

Vi vet för lite om lobbyism av dessa företag och rika personer som Gates mot WHO, för att kunna ge ett svar på frågan, men det är väl känt att läkemedelsindustrin har tusentals lobbyister, av vilka många är fokuserade på regeringar och de övernationella hälsoorganisationer som just WHO.

Är Bill Gates skyldig till att manipulera WHO till att skapa en panik som kommer att sälja hans vacciner? Eller är Bill Gates bara naiv och i god tro och med viljan att hjälpa, blir utnyttjad av läkemedelsindustrin? Ser vi gemensamma intressen mellan Gates och medicinbranschen där båda har en stor plan för ära och rikedom? Vi känner alla till det gamla talesättet att ”Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser”.

Det är kanske också nyttigt att veta att COVID-19-pandemin har följts av en pengainsamling från WHO, som man kan läsa i WHO-kalendern: ”13 mars 2020 blev COVID-19 Solidarity Response Fund lanserat för att ta emot donationer från privatpersoner, organisationer och institutioner ” (139) . Som omnämnt ovan kan det också vara så att WHO agerar i sitt eget intresse för insamling.

 

En ny världsordning?

Har vi en ny världsordning, där de privata företagen har blivit så kraftfulla, att de har tagit ledningen i världen, och därmed avslutat nationalstaternas suveränitet, och på så sätt reellt stängt ner demokratin, som vi känner till det? Om Wodarg, Bhakdi och Ioannidis har rätt, är hela Corona COVID-19 en ”hype”, planterad i det internationella samhället genom WHO av människor och organisationer med intressen?

En naturlig misstanke med tanke på svininfluensaskandalen är, att COVID-19 pandemin handlar om att de oerhört stora och kraftfulla läkemedelsföretagen, tillsammans med andra globala aktörer, tar kontroll över världen och dess nationer (27-70). När företag ständigt växer sig ännu större och blir multinationella, kommer det en punkt där makten tippar från att vara i händerna av nationella politiker till att vara i händerna av ledarna för världens stora företag. Om Wodarg, Bhakdi och Ioannidis har rätt, så kan vi nu, här, idag ha denna nya världsordning och det är extremt problematisk. Och eftersom denna utveckling har pågått i lång tid är det också besynnerligt att våra politiker inte har kunnat förutse, att det skulle hända en dag.

En central kritik rest av bland annat den danska professorn och tidigare chef för Nordic Cochrane Institute Peter Gøtzsche (som han lämnade in innan han blev avskedad för att han öppnade munnen) är att läkemedelsindustrin tar hand om sitt eget ekonomiska intresse på ett oetiskt sätt; man manipulerar forskningsdata och konklusioner. Härtill hör dåliga affärsmetoder, samt att man ofta ignorerar och kränker både nationella och internationella lagar (134-136).

Kan vi stoppa denna utveckling till en ny världsordning där pengar, och inte människor, härskar?

Kan vi undvika att världen blir till en enhet i en sådan utsträckning att den kan kontrolleras och tas över av enskilda organisationer och företag eller industrikomplex (som det medicinsk-industriella komplexet där alla läkare och alla stora läkemedelsföretag håller ihop, drivna av de ofattbara inkomsterna från komplexet)? Kan vi stoppa utvecklingen mot en politiskt och ekonomiskt sammanslagen värld, under de stora företagens kontroll? Det ser ut som om världen är på väg därhän. Det är många frågor och få svar.

 

Diskussion

Det är dags att undersöka, vad vi vet med säkerhet, och också noggrant granska källorna som vi får vår kunskap från. I vår kultur delar vi mycket information, som tar sig form av övertygelser (82). Vi tror att vetenskapen är sann, men grunden för vetenskapen är också övertygelser. Till och med grunden för matematik är övertygelser som kallas axiom. De är ibland användbara, men de är aldrig helt sanna. Vi kan inte ersätta vårt sunda förnuft, vår känsla av rationalitet och sanning, våra jordbundna, fattade sinnen och förnuft, vår direkta syn på och erfarenhet av världen, med vetenskaplig, bokkunskap.

Mycket mindre kan vi göra det, om de personer som skriver böckerna och artiklarna vi läser får betalt för att göra vad de gör, säga vad de säger och tänka vad de tycker.

Tro är vad vår gemensamma verklighet bygger på, vårt samhälle och vår kultur. Men tro är inte sanning, det är fortfarande bara trosuppfattningar.

Något som är uppenbart för alla som tillbringat en tid i Medicinsk forskning är, att överallt, där det finns stora ekonomiska intressen, finns manipulation, förvrängning av information och felaktiga tolkningar; eftersom det helt enkelt är för frestande för oss människor att gå efter pengar istället för sanningen.

Väldigt få företag driver världen idag och de blir ännu mer maktfulla varje dag (141-143). En av de största och rikaste industrierna idag är den mycket kritiserade läkemedelsindustrin (27-70,132-137, 143).

Vi lärde oss tyvärr av svininfluensapandemin i 2009, att läkemedelsindustrin har tagit kontroll över Världshälsoorganisationen (WHO) (27-70,). Wodarg sa då som omnämnt att WHOs falska influensa-pandemi var en av århundradets största, medicinska skandaler. Han talade modigt från sitt hjärta. Det kommersiella intresset för vacciner är så starkt och banden mellan denna läkemedelsindustri och WHO så starka att du inte längre kan lita på den information som kommer från WHO angående pandemier. Tyvärr har WHO kunnat kontrollera både hur nationell statistik om Corona-dödlighet görs och hur de tolkas, vilket har lett till massiv felinformation om Corona COVID-19-dödlighet. WHO har sagt att det är 3,4% av de infekterade som dör av Corona. Sanningen enligt Wodarg, Bhakdi och Ioannidis är att det är 0,01 % av de smittade, som dör, och dessa människor är i genomsnitt över 80 år och har i förväg minst en allvarlig sjukdom, ofta två eller tre.

Men den falska nyheten om att Corona CO VID-19 dödlighet ligger på 3,4 % har spridits av myndigheterna världen om till nästan varje enskild människa på planeten Jorden. Den falska statistiken ger intrycket av, att vi står inför ett dödligt, nytt virus, en typ av virus som vi måste frukta, vilket lätt kan vara slutet på vår kultur. På andra sidan så säger våra tre visselblåsare Wodarg, Bhakdi och Ioannidis att det helt enkelt inte finns data att backa upp ett sådant uttalande (1-2 2). Det finns ingen vetenskaplig anledning alls att tro på den dödligheten. Statistiken är gjord på ett sådant sätt att Corona-viruset ser farligt ut; det är manipulation. Och vi faller för det, för vi är naiva, okritiska och rädda . Vi borde verkligen sluta med att blint följa WHO: s råd, och förstå att de inte är objektiva, vilket nu till och med president Trump har insett.

Infektionen med Corona-viruset är densamma som förkylning; Corona-virus har muterat flera gånger varje år och skapat epidemier i kanske en miljon år utan att någonsin hota vårt liv eller vår existens (se figur 11). COVID-19 är inte annorlunda. Men naturligtvis är den kliniska bilden av en Corona-infektion helt ny, för att folk för första gången i historien nu tror, att en vanlig förkylning kan döda dig.

De söker läkare och blir inlagda, befinner sig omgivna av katastrofförfaranden, får medicin och får behandling av sjukvårdare i rymddräkter; de blir isolerade från sin familj och vänner; de behandlas som om de hade en sjukdom som är värre än Ebola. Naturligtvis känner de sig dåliga under dessa omständigheter. Därför får de behandlingar, som syre, lugnande medel, sömntabletter etc. De får ofta sjukhusinfektioner, som alla andra som går på sjukhus, och då får de ofta biverkningar från de starka läkemedlen de tar. Återigen tror människor, att det de känner, kommer från den dödliga Coronasmittan, de har lockat till sig.

Naturligtvis är den kliniska bilden av förkylningen annorlunda under sådana omständigheter! Vi är psykofysiska varelser, och vi har starka psykosomatiska reaktioner på rädsla och negativa övertygelser, som vetenskapen tydligt har visat oss de senaste fyra årtiondena.

Dör människor? Ja självklart; svaga och mycket gamla människor, som redan är mycket sjuka, kan dö några veckor tidigare om de får Corona-viruset, jämfört med om de inte fått en förkylning. Det är faktiskt den faran vi pratar om här. Det är vad vi sätter världen i andra änden för att undvika. Masshysteri, masspsykos, masspsykogen sjukdom, kalla det vad du vill, men det här är, vad vi har att göra med här.

“Masshysteri, masspsykos, masspsykogen sjukdom, kalla det vad du vill, men det här är, vad vi har att göra med här. “

Frågan som kommer i tankarna vid en situation som denna är: Hur kan världen bli så galen? Hur kan så många människor plötsligt tro på en sådan lögn, i en sådan konstruktion som naturligtvis tjänar läkemedelsindustrins intressen? Är det för att det samtidigt tjänar forskarnas och deras organisations som behöver finansiering, politikerna i deras behov av makt och medierna i deras behov för bra historier? Kanske till och med jordens befolkning behöver något nytt, några förändringar, någon variation i ett liv, som har varit för tråkigt, för händelselöst och för förutsägbart?

Hur kan dessutom den viktigaste frågan i vår tid, nämligen frågan om global hållbarhet, plötsligt glömmas från en dag till en annan, bara för att en vanlig förkylning sprider sig, som den har gjort varje år i årtusenden? Vi måste förstå, att vår moderna kultur har blivit en kollektiv dröm; innehållet i denna dröm tillhandahålls av myndigheter, som talar till oss genom media. På ett sätt upprepar vi kollektivt vår barndom, där vi tillät våra föräldrar att berätta sanningen om världen och skapa vår idé om verkligheten. Vi vaknade aldrig, vi växte aldrig upp, vi hittade aldrig vår självständiga syn på världen.

I vår hunger efter komfort och ett smärtfritt och enkelt levande har vi helt glömt vår inre visdomskompass; vi har förlorat vårt sunda förnuft, vår känsla av vad som är sant och vad som inte är det. Corona COVID-19-berättelsen har lärt oss att vi bekräftar varandra i våra kollektiva övertygelser och när vi kollektivt agerar på denna tro blir de ännu mer solida.

När våra myndigheter uppmanar alla att agera efter dessa övertygelser, blir de etablerade som den högsta sanningen. Historien upprepar sig. Wodarg berättar: Kejsaren är naken! Du och hela världen har blivit lurade. Och du har varit ett alldeles för lätt byte för den illusion som någon har velat skapa, för att mjölka dig och ditt land, precis som den stumma kejsaren i Hans Christian Andersens (1805-1885) berömda äventyr (140):

Så bort gick kejsaren i procession under sitt fantastiska tak. Alla på gatorna och fönstren sa: ”Åh, vad vackra kejsarens nya kläder är! Passar de honom inte perfekt? Och se hans långa släp!” Ingen ville erkänna att de inte kunde se någonting, för det skulle bevisa att de antingen var olämplig för deras position eller en dåre. Ingen dräkt som kejsaren tidigare hade burit hade någonsin varit en så fullständig framgång.

“Men han har inget på” sa ett litet barn.

Har du någonsin hört sådant oskyldigt prat? ”Sa barnets far. Och en person viskade till en annan vad barnet hade sagt:” Han har inget på. Ett barn säger att han inte har någonting på. ”

”Men han har inget på!” ropade hela staden till slut.

Kejsaren skakade, för han misstänkte att de hade rätt. Men han tänkte: ”Processionen måste fortsätta.” Så han gick mer stolt än någonsin och hans adelsmän höll släpet högt, som inte ens fanns. ”

Information är alltid förvrängd när det finns intresse. Ju starkare intresse, desto större förvrängningar. Utforska denna gamla sanning själv. Låt inte läkemedelsindustrin, WHO och politikerna skapa en ny världsordning tillsammans, enbart baserad på din rädsla.

Vi har nyligen brutit loss från 1 000 års slaveri från kyrkan och de feodala kungarna. Mänskligheten står idag på kanten av en underbar ny tid med demokrati och andlig frihet. Låt oss inte återfalla i slaveri av okunnighet och yttre auktoriteter. Räkningen för den illusion som vi nu delar gemensamt är redan enorm; och om vi inte bryter trolldomen betalar vi alla priset i form av en ny världsordning, som kommer fortsätta under lång tid framöver.

 

Slutsatser
“Att tvinga miljontals människor att stanna hemma under hot av straff är vägen till ett Big Brother-herradöme. Det är ingen slump, att makthungriga Eurokraterna har varit snabba att följa det exempel som Kina har satt. Och vem driver mer panik än den internationella världshälsoorganisationen (WHO). Om H stod för Hysteri så sitter det som en smäck” (119)

“När vi var barn, var katastrofen vi oroade oss mest för, ett kärnvapenkrig. Det var därför vi hade en tunna nere i källaren, fylld med burkar med mat och vatten. När kärnkraftsattacken kom, skulle vi gå en trappa ner, och äta ur den tunnan. Idag ser den största risken för global katastrof inte ut så här (se figur 13). Istället ser det annorlunda ut (som visas i figur 14). Om någonting dödar över 10 miljoner människor under de kommande decennierna är det mest troligt att det är ett mycket smittsamt virus snarare än ett [kärnkrafts] krig. Inte missiler, men mikrober ” sa Bill Gates 2015 (76), under den period, där han investerade miljarder dollar i vaccinindustrin (75).

Bild 15. Enligt Bill Gates är detta inte längre ett allvarligt hot mot mänskligheten: Kärnkraftkriget. . .

Bild 16 I stället måste vi frukta Corona och influensavirus … De är mycket farligare. Men det är inte, vad vetenskapsmännen tror.

Under Corona COVID-19 (SARS-CoV-2) -pandemins står vi inför en global katastrof, som skenbart orsakas av ett nytt dödligt virus, som hela världen försöker hantera efter varning från Världshälsoorganisationen om dödligheten på 3,4% . Tre ledande experter på infektionssjukdomar, Wodarg, Bhakdi och Ioannidis, håller ståndpunkten om att vi misstolkar statistiken och vad vi står inför är en felinformationskampanj, inte ett farligt nytt virus (1-22).

Vi har värderat att visselblåsarnas uttalanden är sanna: WHO räknar Corona dödssiffrorna felaktigt, då WHO använder patientsdödsfallen mot de Corona-positiva (“Case Fatality Rate”) som uttryck för Corona-dödligheten (“Mortality Rate”), vilket är felaktigt. WHO räknar ”patienter döda MED Corona” där man borde räkna ”patienter döda AV Corona”, och WHO ignorerar stora mörka antal COVID-19 infekterade, var det därmed införs ett fel av enorma proportioner. WHO finner på detta vis en dödlighet som är 340 gånger för stor.

WHO ignorerar allt vi redan vet om Coronavirus, och alla de väletablerade traditionella statistiska upplysningar om förkylningar och influensor, som vi också har tillgång till. WHO ignorerar också den väletablerade och tillförlitliga statistik om dödlighet i befolkningen, som vi också har tillgång till, vilket skapar en bild av en dödlig pandemi, som enligt vetenskapen inte existerar alls. Kort sagt, WHO följer eller skapar ett rykte, som helt enkelt är ett påstående, fullständigt utan vetenskapligt grundlag.

Tyvärr har världens politiker reagerat på WHO-kampanjen som om den var sann, vilket skapar massiv rädsla i befolkningen, som nu har tror att vi står inför en dödlig ny virusinfektion, som kan skicka oss alla i respirator . Massiv rädsla ökar symtomen hos Corona COVID-19- patienter kraftigt, speciellt hos en mottaglig, lättpåverkad individ.

Detta händer av välkända psykosomatiska skäl: Om du tror att du har en dödlig infektion, och alla, inklusive din egen läkare och sjukhuset bekräftar dig i denna tro, är det bara naturligt att du mår dåligt. Om du mår dåligt på sjukhuset, kommer du att behandlas. Hospitalisering och framförallt medicinsk behandling med respirator, ger sjukhusinfektioner, som igen behandlas med medicin med biverkningar och därmed ökar dödligheten. Även unga människor kan dö, även om det är ytterst sällsynt.

På detta sätt har världen bekräftat sig i illusionen av en dödlig pandemi, som helt enkelt aldrig har existerat. Många av de patienter som är infekterade med Coronavirus, tror på den dystra WHO- dödlighetsstatistiken; och om man är övertygad om, att man lider av en dödlig sjukdom, presenterar man en klinisk bild, som inte liknar en vanlig förkylning, utan en ny, mycket allvarligare sjukdom.

Om vi ​​tar hänsyn till vad vi vet vetenskapligt om psykosomatik, är det ingen tvekan om att denna, att denna nya symtomatologi har skapats av samhällets panik som drabbar de utsatta patienterna hårt; och inte av nya Corona COVID-19 (SARS-CoV-2) -förkylningsvirus, som är fullständigt ofarligt.

Då det inte är något farligt virus i COVID-19 pandemin, kan vi alla bara återvända till våra normala liv. Den världsomfattande Corona masshysterin får sluta nu. Det är inte nödvändigt att att hålla fysiskt avstånd till andra människor på grund av COVID-19 – det är inte farlig, även för mycket gamla människor, med mindre att de redan har en allvarlig sjukdom, som hotar deras liv. Det är inte nödvändigt att undgå att bli smittad. Det finns inget sätt som du kan undgå, att få infektionen på, om du bor i en stad, men med största sannolikhet kommer du inte ens märka det, då ca 99% av infektioner som finns är subkliniska. Det är inget behov för att stänga gränser, nedstängningar, stängda restauranger, arbetsplatser, skolor, osv.

Att få COVID-19-infektionen stärker immunförsvaret, så att man även blir immun mot nästa förkylningsvirus man stöter på. Varje sund bärare sprider det ofarliga COVID-19-viruset till otaliga andra människor genom små droppar (4-0,01 m) vi andas. Det hjälper inte nödvändigtvis med att använda ansiktsmasker, eftersom en ansiktsmask inte kan filtrera så små droppar. Det finns helt enkelt inget sätt, som man kan undgå att få COVID-19-infektionen på, om man bor i en stad eller om man bara åker till och från. Därför behövs inte hygieniska eller antiseptiska procedurer för att försöka att undgå COVID-19 smitta.

Det behövs inte medicin eller vaccin mot COVID-19; ett vaccin har biverkningar, och ett generellt, globalt vaccinationsprogram med det ofarliga COVID-19 viruset, som WHO har föreslagit vill inte gynna, utan skada otaliga människor.

De politiker och medier, som är ansvariga för världens sorgliga tillstånd, får nu göra deras allra bästa för att reparera den skada, de har orsakat vid att okritiskt tro på Världshälsoorganisationen (WHO) uttalande om COVID-19s farlighet och följa WHOs råd.

Det är behov för ett gemensamt, ögonblickligt och energiskt bemödande på världsplan med fokus på att rätta till sakerna igen, så att vi undgår varaktiga skador på världens befolkning, världens ekonomi och de mänskliga relationernas kultur.

 

Rekommendationer

Världshälsoorganisationen (WHO) har för mer än ett decennium sedan öppnats upp för privat finansiering och sponsring, vilket har gjort samarbetet mellan privata företag och WHO mycket närmare. Tyvärr har detta gett oss en sundhetsorganisation, som kontrolleras av de rika och mäktiga spelarna runt WHO, som vi har sett många exempel på. Ett viktigt exempel är svininfluensa skandalen i 2009, ett annat är att WHO under det senaste decenniet systematiskt har följt industridata för läkemedel och vacciner i sina rekommendationer, istället för oberoende studier av högre kvalitet (137); nu ser vi, åtminstone enligt våra tre visselblåsare, ett annat exempel på massiv och systematisk felinformation till världen om Corona COVID-19- dödligheten, följt av rekommendationer om global vaccination – vaccination till alla människor på planeten! – gentemot en helt ofarlig förkylning.

Vi har sett ett WHO som inte ångrar, eller ber om ursäkt för sitt agerande efter att korruptionen dokumenterades i 2009 i den största skandalen i WHOs historia; vi såg varken någon förändring i WHO: s beteende eller hur WHO var organiserat eller strukturer som en följd av skandalen.
Det är sorgligt att se att WHO inte har gjort någonting för att skapa mer öppenhet eller transparens, vilket fortsatt gör det ännu svårare för det offentliga, medierna och medlemsländerna att kontrollera WHO för korruption och andra oetiska och olämpliga beteenden. Detta betyder, vilket är viktigast av allt, att det fortfarande inte är någon offentlig kontroll av WHO’s vetenskapliga kvalitet och WHO’s vetenskapliga grundlag för handlingar och rekommendationer.

I förhållande till rekommendationer av läkemedel och vaccin är det särskilt viktigt att ha ett vetenskapligt grundlag att bygga på, eftersom patienterna får fel läkemedel; om industriens information över läkemedel läggs till grund, som flera gånger Cochrane forskare påpekat. Vi har sett att WHO fortsätter att rekommendera användning av många läkemedelstyper, vilket många Cochrane-recensioner har visat inte har någon betydlig effekt, men mycket betydande och skadliga biverkningar (137), och som därför heller inte borde ligga ute på marknaden. Även här har ingen kritik lett till någon förändring av WHOs beteende.

Likaledes är WHO’s rekommendation av Chloroquine och andra läkemedel för att behandla och förhindra Corona COVID-19 meningslös och farlig och utan vetenskaplig grund (2). Enligt Wodarg, förväntas WHOs rekommendation av användningen av Chloroquine följas i Afrika där den kommer att orsaka massiv skada (2).

Det verkar vara ett faktum, att dödlighetsgraden för Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) inte är 3,4 %, som WHO har fortsatt att säga genom hela pandemin, utan 0,01%, eller en faktor 340 gånger mindre än WHO säger.

Det är dags att hålla WHO ansvarig för den globala krisen vi har idag, som den inkorrekta informationen om COVID-19 till medlemsländerna och allmänheten har orsakat. Det finns ingen tvekan om, att WHO har spelat ut sin roll som en klok, global guide i hälsofrågor. President Trump har redan erkänt detta och här i 2020 avbrutit USA: s deltagande i WHO: s budget.

Vi rekommenderar starkt medlemsländerna att omedelbart stänga Världshälsoorganisationen (WHO) och istället skapa nationella rådgivande nämnder inom nödvändiga medicinska områdena. Platserna i råden bör fyllas med människor som är välutbildade i vetenskaplig metodik, och strikt utan kopplingar till läkemedelsindustrin, och utan historia om länkar till läkemedelsindustri.
Vid behov av en internationell insats inom de olika hälsoområdena, rekommenderar vi, att internationella ad-hoc-kommittéer utarbetas med deltagande av de ledande forskarna inom de olika områdena; dessa kommittéer bör endast existera tills ett problem är löst och frågan för en kommitté bör vara smal och väldefinierad.

All kommunikation måste vara offentlig och projektets ekonomi bör drivas av proffs, som överhuvudtaget inte har några intressen om saken och utan koppling till aktörer med intresse. Endast på detta sätt kan vi vara säkra på, att vetenskap och inte pengar och politik styr agendan inom medicin.

Det är viktigt att betona, att läkemedelsföretagens roll i den globala krisen Corona COVID-19 på denna punkt är okänd. Vi rekommenderar en grundlig utredning av WHO för att se, om vi återigen har fallit offer för bedrägeri och korruption.

Vi föreslår vidare finansiering av psykosomatisk och psyko-immunologisk forskning, eftersom en bättre förståelse av sambandet mellan sinne och kropp vid infektionssjukdomar skulle ha gjort det lättare att förstå naturen av COVID-19 symptomen, som blev väsentligt förstärkt av rädsla. Tidig förståelse av detta kunde ha förhindrat av dessa meningslösa och skadliga politiska handlingar, som har fört oss till den globala krisen vi står inför idag.

 

Bilaga

Beräkning av COVID-19 dödlighet baserad på data från de nordiska länderna per 15 mars 2020, uppdaterat d. 18 april 2020.

Infektionen som orsakats av det nya Coronaviruset SARS-CoV-2 är det samma som vanlig förkylning, och dödligheten av COVID-19 är 0,01-0,03%, vilket nu är känt från Danmark, Sverige och Norge, där nationell statistik är tillförlitlig .

Den 15 mars 2020 hade vi tillräckligt med data från Danmark, Norge och Sverige för att göra en betydande och giltig analys av dödligheten i COVID-19, och vi fann följande för de nordiska länderna (se tabell 1) . Det finns 3 154 personer som testades och testades positiva för Corona; de flesta av dessa människor hade allvarliga symtom och gick därför till en läkare eller sjukhus. Från detta kan vi uppskatta det verkliga antalet infekterade till 9.000-30.000. Det officiella antalet döda från Corona-viruset i de tre nordiska länderna är nio, vilket ger oss en dödlighet på 0,03-0,01%. De döda hade en medelålder på 82 år. Vi står inför ett mönster med en förkylning, och de flesta vanligaste förkylningarna är faktiskt coronavirus, så det stämmer.

Tabell 1 . Dödligheten för COVID-19 är 0,02-0,07% baserat på siffror från de nordiska länderna (2) . Eftersom uppgifterna om dödligheten troligen är faktor 3 för hög för både Sverige och Norge, är beräkningen för dödligheten av Corona COVID-19 dock fortfarande 0,01-0,03%, se texten.

Men så är det beräkningen. Vi vet från Danmark att av de tre döda var det bara en som egentligen dog där coronaviruset kunde ha varit en medfaktor; de andra två dog av orelaterade grunder(2). Vi misstänker att de var med i räkningen av politiska skäl. Det samma är sannolikt fallet i både Norge och Sverige, men vi kan inte få information om de döda människorna där. Från vad vi vet, föreslår vi, att dödligheten faktiskt bara är 0,01-0,03%. Vi talar alltså om en infektion, som i värsta fall skadar lika lite som en mild förkylning. Beräkningarna baserade på givna data ger oss en slutlig siffra för COVID-19-dödlighet på 0,02-0,07%.

Uppgifterna från de nordiska länderna visar att Corona Virus COVID-19 inte alls skiljer sig från den säsongsmässiga förkylningen, vi har varje år med en dödlighet på 0,01% -0,03% (p = 0,05) och är mindre farligt än influensa. Corona COVID-19-viruset är bara en förkylning och det är inte farligare än det alltid har varit.

Den 18:e April 2020 kunde vi kontrollera detta resultat igen med de nationella dödligheten statistik från Danmark Statistik, vid en tidpunkt då de nationella experterna i Danmark är överens om, att pandemin är över och landet långsamt öppnar igen och avslutar dess nedständning. Slutsatsen från statistikerna är, att det inte finns någon “överdöd” i Danmark under de första fyra månaderna av 2020, där pandemin spridit sig i Danmark (71). Detta visar tydligt att COVID-19 är en vanlig förkylning och inte ett dödligt farligt nytt virus, som WHO under det senaste halvåret har insisterat på, utan att ha några vetenskapliga data för att backa upp detta om. Nu har vi data och nu vet vi.

Försiktighetsåtgärderna i Danmark har inte kunnat stoppa spridningen av viruset, och detta var inte avsikten med försiktighetsåtgärderna; de förutsagda problemen med ett stort antal personer med luftvägsproblem som överväldigade sjukhusen och brist på respiratorer, inträffade aldrig. Det finns därför ingen möjlighet att förklara den låga dödligheten från de politiska åtgärder som vidtagits med avseende på Corona; anledningen till, att ingen dog från Corona är att det inte är farligt.

 

COVID-19-dödligheten baserat på data från obduktionsundersökelse 28. april 2020

Uppdatering 28-04-2020. Prof Klaus Püschel vid Universitätsklinikum Hamburger-Eppendorf har genomfört obduktion på alla Corona positiva patienter, som har dött i Hamburg, och han fann, att inte en endaste av dessa patienter med COVID-19, dog av Corona COVID 19. Från detta kan vi lära, att den sanna dödligheten av Corona-viruset är mindre än en på 100.000 eller ≤0,001%, vilket är 10 gånger mindre än visselblåsarnas uppskattning. Genomsnittsåldern av de döda Corona patienterna som blev obducerade var 80 år, och Püschel upptäckte att alla hade en eller flera allvarliga sjukdomar, vilket förklarade, varför de dog. Det var inte Corona COVID-19-virus, som var dödsorsaken i ett enda tillfälle. Prof Püschel konkluderar, att vi inte har någon som helst anledning till att vara rädda för att viruset kan döda oss. (144) Hans fynd stämmer överens med en serie liknande obduktionsundersökningar, som nu har kommit från många länder.

 

Tack till alla visselblåsare

Vi vill gärna tacka alla de läkare och experter som under 2019-2020 COVID 19 pandemin offentligt har uttalat sig om att de funnit Corona COVID-19s dödlighet (“Mortality Rate”) väldigt låg, omkring 0.01%, och mycket lägre än WHOs påstådda dödlighet på 3,4%.

Dr. Bodo Schiffmann
Dr. David Katz
Dr. Else Smith
Dr. Gérard Krause
Dr. Heiko Schöning
Dr. Jaroslav Belsky
Dr. Jenö Ebert
Dr. Joel Kettner
Dr. Karl J Probs,
Dr. Leonard Coldwell
Dr. Mark Fiddike
Dr. med. Claus Köhnlein
Dr. Michael T Osterholm
Dr. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
Dr. Peer Eifler
Dr. Shiva Ayyadurai
Dr. Vibeke Manniche
Dr. Wolfgang Wodarg
Dr. Yanis Roussel
MUDr. Jaroslav Svoboda
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Prof. DDr. Martin Haditsch
Prof. Dr. Carsten Scheller
Prof. Dr. Jochen A Werner
Prof. Dr. John lonannidis
Prof. Dr. Matteo Bassetti
Prof. Dr. Pietro Vernazza
Prof. Dr. Stefan Hockertz
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi
Prof. Dr. Yoram Lass
Prof. Erich Bendavid
Prof. Frank Ulrich Montgomery
Prof. Hendrik Streeck
Prof. Jay Bhattacharya
Prof. Karin Mölling
Prof. Klaus Püschel
Prof. Maria Rita Gismondo
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Prof. Peter C Gøtzsche

Listan av Corona visselblåsarna är långt från komplett. Vi vill gärna uttrycka vår tacksamhet för deras mod för att tala öppet mot myndigheter i deras respektive land, i en tid där de flesta suttit inne med vetenskaplig kunskap om Coronavirus och COVID-19 pandemin och inte vågade tala.

Tack till fonder som har stödjat m.m.
Den danska livskvalitetsundersökningen, Forskningscenter for Livskvalitet og Forskningsklinik for Holistisk Medicin, Psykologi og Sexologi, Köpenhamn, blev från 1987 till idag, med stöttat med av bidrag från Apotekerfonden 1991, De praktiserende lægers goodwill- fonden, JL-Foundation, E. Danielsen and Wife’s Foundation, Emmerick Meyers Trust, Frimodt- Heeeken Foundation, Hede Nielsen Family Foundation, Petrus Andersens Fond, grossist CP Frederiksens Study Trust, Else och Mogens Wedell-Wedellsborgs Foundation, och IMK Almene Fond. Forskningen i livskvalitet och vetenskaplig komplementär och holistisk medicin godkändes av Köpenhamns vetenskapliga etiska kommitté under siffrorna (KF) V. 100,1762-90, (KF) V. 100,2123 / 91, (KF) V. 01-502 / 93, (KF) V. 01-026 / 97, (KF) V. 01-162 / 97, (KF) V. 01-198 / 97, och ytterligare korrespondens.

Författarens deklarationer
Alla relevanta etiska riktlinjer har följts; alla nödvändiga IRB- och / eller etiska kommitté godkännanden har erhållits, och information om IRB / tillsynsorganet ingår i manuskriptet. All nödvändigt samtycke från patient / deltagare har erhållits och lämpliga institutionella formulär har arkiverats. Vi har följt alla nödvändiga och relevanta forskningsrapportsriktlinjer. Vi förkunnar inga konkurrerande intressen. Ingen extern finansiering erhölls för detta dokument eller forskningen bakom det.

 

References

1. Wodarg W. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
2. Wodarg W. Home page. URL: https://www.wodarg.com/.
3. Frontal21 ZDF. Pulmonologist Wolfgang Wodarg now speaks LIVE about the effects of the corona virus. [Lungenfacharzt Wolfgang Wodarg spricht jetzt LIVE über die Auswirkungen des Corona Virus]. Frontal21 2020 Mar 10. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hW4qzAPP5pU.
4. Frontal21 ZDF. Coronavirus – not worse than a “severe flu”? [Coronavirus – nicht schlimmer als eine “schwere Grippewelle”?] 2020 Mar 10. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7_uKN9vdigE.
5. Rubikon. Dr. Wolfgang Wodarg on the corona crisis (Easter 2020) [Dr. Wolfgang Wodarg zur Corona-Krise (Ostern 2020)] 2020 April 13. URL: https://www.youtube.com/watch?v=bZcG_7k4LaM.
6. Radio München. Covid 19 – test is unspecific – Dr. Wolfgang Wodarg. [Covid 19 – Test ist unspezifisch – Dr. Wolfgang Wodarg.] 2020 Mar 27. URL: https://soundcloud.com/radiomuenchen/covid-19-test-testet-alle-corona-viren-dr-wolfgang-wodarg.
7. Frontal 21 ZDF. Coronavirus – no worse than a “severe flu” – Fact check. [Coronavirus – nicht schlimmer als eine “schwere Grippewelle –Faktencheck] 2020 Apr 09. URL: https://www.youtube.com/watch?v=cmohBuUvsLE.
8. LokalHeute TV. Stop the Corona Panic” – Ex-Health Director Dr. Wolfgang Wodarg. [Stoppt die Corona-Panik” – Ex-Gesundheitsamtsleiter Dr. Wolfgang Wodarg]. Interview, Dockumentation. 2020 Mar 17. URL: https://m.youtube.com/watch?v=XnlT3rPNUp0.
9. Wikipedia. Professor Dr Sucharit Bhakdi. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi.
10. Bhakdi S. CV-9Teen. Open letter from Professor Sucharit Bhakdi to German Chancellor Angela Merkel 2020 Mar 29. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CGCJEBh80gg&app=desktop.
11. Bhakdi S. Youtube channel. URL: https://www.youtube.com/channel/UCgjxQLDkeoa-uJu4sE0eNrg.
12. Bhakdi S. Corona crisis: Open letter to the Federal Chancellor by Prof. Sucharit Bhakdi 2020 Mar 29 [Corona-Krise: Offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi 2020 Mar 29]. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw.
13. Bhakdi S. Corona crisis: Professor Sucharit Bhakdi explains why the measures are senseless and self-destructive 2020 Mar 19 [Corona-Krise: Professor Sucharit Bhakdi erklärt warum die Maßnahmen sinnlos und selbstzerstörerisch sind 2020 Mar 19]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JBB9bA-gXL4.
14. Bhakdi S. Sucharit Bhakdi – Corona Supplement 1: Resilience of the Health System 2020 Mar 22. [Sucharit Bhakdi – Corona-Nachtrag 1: Belastbarkeit des Gesundheitssystems 2020 Mar 22]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=lJEJBKiBVlA.
15. Bhakdi S. Sucharit Bhakdi – Corona Crisis Addendum 2 – Terror Scenarios from Italy 2020 Mar 22 [Sucharit Bhakdi – Corona-Krise Nachtrag 2 – Schreckensszenario Italien 2020 Mar 22]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=MARVdS-pHdQ.
16. Wikipedia. John Ioannidis. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ioannidis.
17. Ioannidis JPA. A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, 2020 Mar 17. URL: https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/.
18. Ioannidis JPA. Perspectives on the pandemic, Episode 1, 2020 Mar 26. URL: https://www.youtube.com/watch?v=d6MZy-2fcBw.
19. Ovalmedia. Professor Ioannidis from Stanford University on the uncertainty around corona and the situation in Italy, 2020 Apr 03. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NPtwcbWUg2I.
20. Ioannidis J. Dr Ioannidis on why we don‘t have reliable data surrounding COVID-19, 2020 Apr 03. URL: https://www.youtube.com/watch?v=QUvWaxuurzQ.
21. Hoover Institute. Questioning conventional wisdom in the COVID-19 crisis, with Dr. Jay Bhattacharya 2020 Mar 31. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-UO3Wd5urg0.
22. Bendavid E, Bhattacharya J. Is the Coronavirus as deadly as they say? Current estimates about the Covid-19 fatality rate may be too high by orders of magnitude. Wall Street Journal 2020 Mar 24. URL: https://www.wsj.com/articles/is-the-coronavirus-as-deadly-as-they-say-11585088464.
23. Use Occam‘s razor to keep it simple. The English Farm 2019 Aug 10. URL: https://theenglishfarm.com/blog/use-occams-razor-keep-it-simple.
24. Lovelae Jr B, Higgins-Dunn N. WHO says coronavirus death rate is 3.4% globally, higher than previously thought. CNBC 2020 Mar 03. URL: https://www.cnbc.com/2020/03/03/who-says-coronavirus-death-rate-is-3point4percent-globally-higher-than-previously-thought.html.
25. Ducharme J, Wolfson E. The WHO estimated COVID-19 mortality at 3.4%. That doesn‘t tell the whole story. Time 2020 Mar 09. URL: https://time.com/5798168/coronavirus-mortality-rate/.
26. The Editor. Overview – the days numbers and the most important news on the Corona virus. [lynoverblik-dagens-tal-og-vigtigste-nyheder-om-coronavirus]. Sundhedspolitisk Tidsskr 2020 Mar 15. URL: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/3073-lynoverblik-dagens-tal-og-vigtigste-nyheder-om-coronavirus.html.
27. Wodarg W, Baselga AF, Ayva L, Conde BA, Czinege IFP, Grozdanova D, et al. Faked pandemics – a threat for health (PDF). Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2009 Dec 18.
28. Wodarg W. Faked pandemics, a threat to health. PACE Plenary session social affairs Council of Europe to investigate WHO. Council of Europe 2010 Jan 25-29.
29. Stoer J. Stop funding WHO until it cleans up its act. Natl Rev 2017 Jun14. URL: https://www.nationalreview.com/2017/06/world-health-organization-corrupt-wasteful/.
30. WHO swine flu experts ‘linked’ with drug companies. BBC 2010 Jun 04. URL: https://www.bbc.com/news/10235558.
31. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Hachenbroch V, Puhl J, et al. Reconstruction of a mass hysteria: The Swine flu panic of 2009. Der Spiegel Part 1 2010.
32. Bethge P, Elger K, Glüsing J, Grill M, Hachenbroch V, Puhl J, et al. Reconstruction of a mass hysteria: The Swine flu panic of 2009. Der Spiegel Part 2 2010.
33. Ramesh R. Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma. The Guardian 2010.
34. Ventegodt S. Why the Corruption of the World Health Organization (WHO) is the biggest threat to the World‘s public health of our time. J Integrative Med Ther 2015;2(1):5.
35. Franck L. Trust WHO. Oval Media Film 2018.
36. A message from Oval Media, producers of trust WHO: TrustWHO filmmakers respond to Vimeo censorship, 2020 Apr 17. URL:https://www.youtube.com/watch?v=VjQGyqVN5RM.
37. Taylor L. EU to probe pharma over “false pandemic”. PharmaTimes Online 2010 Jan 04. URL: http://www.pharmatimes.com/news/eu_to_probe_pharma_over_false_pandemic_982876.
38. Braillon A. The World Health Organization: No game of thrones. BMJ 2014;348:g4265. URL: https://www.bmj.com/content/348/bmj.g4265/rr/703675.
39. Cohen D, Carter P. Conflicts of interest- WHO and the pandemic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912.
40. Cohen D, Carter P. WHO and the pandemic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912.
41. Doshi P, Jefferson T. WHO and pandemic flu. Another question for GSK. BMJ 2010;340:c3455. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c3455.full.
42. Jefferson T, Doshi P. Multisystem failure: the story of anti-influenza drugs. Recenti Prog Med 2014;105:187-90.
43. Jefferson T, Doshi P. WHO and pandemic flu. Time for change, WHO. BMJ 2010;340: c3461. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c3461.
44. Law R. WHO and pandemic flu. There was also no new subtype. BMJ 2010;340:c3460. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c3460.long.
45. Payne D. Tamiflu: The battle for secret drug data. BMJ 2012;345:e7303 URL: https://www.bmj.com/content/345/bmj.e7303.long.
46. Watson R. WHO is accused of “crying wolf” over swine flu pandemic. BMJ 2010;340: c1904. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c1904.long.
47. Zarocostas J. Swine flu pandemic review panel seeks access to confidential documents between WHO and drug companies. BMJ 2010;340:c2792. URL: https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2792.long.
48. Neale T. World Health Organization scientists linked to swine flu vaccine makers. ABC News 2010. URL: https://abcnews.go.com/Health/SwineFlu/swine-flu-pandemic-world-health-organization-scientists-linked/story?id=10829940.
49. Way opened for Pandemrix swine flu jab compensation. BBC 2013. URL: https://www.bbc.com/news/health-24172715.
50. Holder R, Loertscher S, Rohner D. Biased experts, costly lies, and binary decisions. SSRN 2010. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1639351.
51. Walsh F. WHO swine flu experts ‘linked’ with drug companies. BBC 2010. URL: https://www.bbc.com/news/10235558.
52. Cohen D, Carter P. WHO and the pandemic flu “conspiracies”. BMJ 2010;340:c2912. URL: https://www.researchgate.net/publication/232266547_WHO_and_the_pandemic_flu_conspiracies.
53. MB. Australian journalist wins prestigious award for exposing flu vaccine scandal. The Refusers 2011. URL: http://nhne-pulse.org/australian-journalist-wins-prestigious-award-for-exposing-flu-vaccine-scandal/.
54. Edwards T. Big pharma probed for ‘false’ swine flu pandemic 2010
55. Fletcher V. Swine flu scandal: Billions of pounds are wasted on vaccines. Express 2010. URL: https://www.express.co.uk/news/uk/156359/Swine-flu-scandal-Billions-of-pounds-are-wasted-on-vaccines.
56. Galushko I. The reality behind the swine flu conspiracy. RT 2009. URL: https://www.rt.com/russia/reality-swine-flu-conspiracy/.
57. Voller L. Can we trust WHO? [Tør vi stole på WHO?]. Information 2009. URL: https://www.information.dk/debat/leder/2009/12/toer-stole-paa-who.
58. Mercola J. Major victory with swine flu scandal. Infowars 2009. Retrieved 2020-04-18 from https://www.infowars.com/major-victory-with-swine-flu-scandal/.
59. Rappoport J. A new giant vaccine scandal exposes government lies and psyops. Jon Rappoport’s Blog 2013. URL: http://flyingtigercomics.blogspot.com/2013/06/a-new-giant-vaccine-scandal-exposes.html.
60. Ramesh R. Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma. The Guardian 2010. URL: https://www.theguardian.com/business/2010/jun/04/swine-flu-experts-big-pharmaceutical.
61. Shanahan C. Law firm not expecting swine flu narcolepsy case in court before 2016. Irish Examiner 2014. URL: https://www.irishexaminer.com/ireland/law-firm-not-expecting-swine-flu-narcolepsy-case-in-court-before-2016-286331.html.
62. Stein R. Reports accuse WHO of exaggerating H1N1 threat, possible ties to drug makers. Washington Post 2010 Jun 04. URL: http://commonamericanjournal.com/reports-accuse-who-of-exaggerating-h1n1-threat-possible-ties-to-drug-makers/.
63. Special Court not competent in swine flu vaccine case. B92.net 2012 Jul 26. URL: https://www.b92.net/eng/news/crimes.php?yyyy=2012&mm=07&dd=26&nav_id=81470.
64. Villesen K, Voller L. Secrete committee gives advices to WHO on Swine flu [Hemmeligkomitérådgiver WHO on svine influenza]. Information 2009. URL: https://www.information.dk/udland/2009/12/hemmelig-komite-raadgiver-who-svineinfluenza.
65. Voller L, Villesen K. WHO-advisers hides million-euro contributions from the pharmaceutical industry [WHO-rådgiver skjuler millionbidrag fra medicinalindustrien]. Information 2009. URL: https://www.information.dk/indland/2009/12/who-raadgiver-skjuler-millionbidrag-medicinalindustrien
66. Wikipedia. 2009 flu pandemic by country. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2009_swine_flu_pandemic_by_country
67. William FE. Mega corruption at the WHO. Rense.com 2009.
68. Flynn P. The handling of the H1N1 pandemic: More transparency needed. Council of Europe 2010. URL: https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100604_H1N1pandemic_e.pdf.
69. Polish Health Ministry. Mrs Ewa Kopacz gives speech in Polish Parliament. Youtube 2009. URL: https://www.youtube.com/watch?v=RhZesZe33cw.
70. Grolle J, Hackenbroch V. Interview with epidemiologist Tom Jefferson “A whole industry is waiting for a pandemic.” Der Spiegel 2009. URL: https://www.spiegel.de/international/world/interview-with-epidemiologist-tom-jefferson-a-whole-industry-is-waiting-for-a-pandemic-a-637119.html.
71. Ritzau Bureau. According to the Danish National Statistics there is no over-mortality [in Denmark] this year compared to earlier years. [Ifølge Danmarks Statistik er der i år ikke nogen overdødelighed sammenlignet med tidligere år.] Ritzau 2020 Apr 17. URL: https://nyheder.tv2.dk/2020-04-17-corona-ser-ikke-ud-til-at-give-flere-doedsfald-end-normalt.
72. Posch M, Bauer P, Posch A, König F. First analyzes of Austrian Covid-19 death numbers by age and gender 2020 Apr 10 [Erste Analysen ̈osterreichischer Covid-19Sterbezahlen nach Alter und Geschlecht 2020 Apr 10]. URL: https://cemsiis.meduniwien.ac.at/fileadmin/cemsiis/MS/data/2020_04_06_COVID_19_Analyse_Sterbezahlen.pdf.
73. Landsverk G. Some COVID-19 symptoms are turning out to be atypical. Here‘s what we know so far. .Science Alert 2020 Apr 01. URL: https://www.sciencealert.com/10-coronavirus-symptoms-you-may-not-be-aware-of.
74. Smith C. Doctors have discovered unusual new coronavirus symptoms. BGR 2020 Apr 02. URL: https://bgr.com/2020/04/02/coronavirus-symptoms-neurological-signs-point-to-covid-19-infection/
75. CGTN. Bill Gates responds to vaccine conspiracy theories. CCTV 2020 Apr 10. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nFUdX_0PpT0.
76. Gates B. The next outbreak? We‘re not ready. Bill Gates – YouTube. TED Talkes 2015 Apr 03. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&list=PLh9VQRAGyrKMmFns4uG4vW9NyfTjHySeD.
77. Illich II. Medical nemesis. London: Calder Boyars, 1974.
78. Wikipedia. List of mass hysteria cases. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mass_hysteria_cases.
79. Monto AS. Medical reviews. Coronaviruses. Yale J Biol Med 1974;47(4):234-51.
80. Verity R, Okell LC, Dorigatti I, Winskill P, Whittaker C, Imai N, et al. Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis. Lancet Open 2020 Mar 30. doi: https://doin.org/10.1016/S1473-3099(20)30243-7.
81. Day M. Covid-19: Four fifths of cases are asymptomatic, China figures indicate. BMJ 2020 Apr 02. URL: https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375.
82. Service RF. You may be able to spread coronavirus just by breathing, new report finds. Science 2020 Apr 02. URL: https://www.sciencemag.org/news/2020/04/you-may-be-able-spread-coronavirus-just-breathing-new-report-finds.
83. Stieb M. Oxford model: Coronavirus may have already infected half of UK population. Nymag 2020 Mar 24. URL: https://nymag.com/intelligencer/2020/03/oxford-study-coronavirus-may-have-infected-half-of-u-k.html.
84. Merlot J. Fact check. The dangerous false information of Wolfgang Wodarg. [Faktencheck. Die gefährlichen Falschinformationen des Wolfgang Wodarg]. Der Spiegel 2020 Mar 20. URL: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichen-falschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270?fbclid=IwAR3ckelFZIOynoQS3cXoJLDPnfKLjbYqMIWWmJwXK1eZRTh6Mm0DrGqCTY0
85. Rasmussen LI. Former Director of the Board of Health: There was and is no real health – professional basis for shutting down the entire country. Politics and not a purely health professional assessment closed large parts of Denmark on Wednesday, says the assessment from former director of the National Board of Health Else Smith. Politiken 2020 Mar 15. URL: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7703620/Der-var-og-er-intet-reelt-sundheds-fagligt-bel%C3%A6g-for-at-lukke-hele-landet-ned.
86. Döllner N. Else Smith: „Yes, I am a job seeker“ Deputy Director at Hvidovre and Amager Hospital stops with immediate effect. [Else Smith: »Ja, jeg er jobsøgende« Vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital stopper med øjeblikkelig virkning.] Dagens Medicin 2020 Mar 29. URL: https://dagensmedicin.dk/else-smith-ja-jeg-er-jobsoegende/.
87. Homepage Vibeke Manniche. Hurrah – no sign of a dangerous Corona epidemics. [Vibeke Manniches. Hurra – intet tegn på faretruende corona-epidemi.] URL: http://vibekemanniche.dk/.
88. Weaver C. Questions about accuracy of Coronavirus tests sow worry. Wall Street Journal 2020 Apr 02. URL: https://www.wsj.com/articles/questions-about-accuracy-of-coronavirus-tests-sow-worry-11585836001.
89. Møller P. The cruise ship was abandoned for 17 days, but doctors still found traces of viruses. [Krydstogtskibet var forladt i 17 dage, men lægerne fandt stadig spor af virus.] TV2 2020 Mar 28. URL: https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-03-28-krydstogtskibet-var-forladt-i-17-dage-men-laegerne-fandt-stadig-spor-af-virus.
90. Alberts B, Bray D, Raff JLM, Roberts K, Watson JD. The cell: Molecular biology of the cell. New York: Garland, 1983.
91. Roitt I, Brostoff J, Male D. Immunology. London; Gower Medical, 1985.
92. Klein, J. Natural history of the major histocompability complex. New York: John Wiley Sons, 1986.
93. Klein J. The science of self – Nonself discrimination. New York: John Wiley Sons, 1982.
94. Denmark Coronavirus. URL: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/3073-lynoverblik-dagens-tal-og-vigtigste-nyheder-om-coronavirus.html
95. World Health Organization. Homepage. URL: https://www.who.int.
96. World Health Organization. Coronavirus. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
97. World Health Organization. Draft as of 12 February 2020. COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan. Operational Planning Guidelines. Geneva: WHO, 2020. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4.
98. Danish television DR. COVID data for the world presented 2020 Apr 13. URL: http://www.dr.dk.
99. Gøttler SØ. Moral reprimand from the Queen in historical speech: Thoughtless and ruthless. [Opsang fra dronningen i historisk tale: Tankeløst og hensynsløst.] Jyllands Posten 2020 Mar 17. URL: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12017622/opsang-fra-dronningen-i-historisk-tale-tankeloest-og-hensynsloest/.
100. Jones WHS. Hippocrates, Vol. I–IV. London: William Heinemann, 1923-1931.
101. Østergaard A. Detector: Doctor Vibeke Manniche misleads with homemade Corona graph. Vibeke Manniche dims again and again the seriousness of the corona epidemic with a faulty graph. [Detektor: Lægen Vibeke Manniche vildleder med hjemmelavet corona-graf. Vibeke Manniche nedtoner igen og igen alvoren af corona-epidemi med en fejlagtig graf]. DR 2020 Mar 25. URL: https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-laegen-vibeke-manniche-vildleder-med-hjemmelavet-corona-graf.
102. Bloomberg Market and Finance. Coronavirus is 10 times more lethal than seasonal flu, Fauci says. National Institute of Allergy and Infectious Diseases Director Anthony Fauci tells the House Oversight and Reform Committee that the novel coronavirus spreading across the globe is “10 times more lethal than the seasonal flu” 2020 Mar 11. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2DekzGCJhJw
103. Broadbent DE, Broadbent MHP, Phillpotts RJ, Wallace J. Some further studies on the prediction of experimental colds in volunteers by psychological factors. J Psychosom Res 1984;28(6):511-23.
104. Clover RD, Abell T, Becker LA, Crawford S, Ramsey CN. Family functioning and stress as predictors of influenza B infection. J Fam Pract 1989;28:535-9.
105. Cohen S, Tyrrell DA, Smith AP. Psychological stress and susceptibility to the common cold. N Engl J Med 1991;325(9):606–12. doi:10.1056/nejm199108293250903.
106. Velavan TP, Meyer CG. Editorial. The COVID-19 epidemic. TMIH 2020 Febr 12. URL: https://doi.org/10.1111/tmi.13383
107. Irwin M, Vedhara K. Human psychoneuroimmunology. New York: Oxford University Press, 2005.
108. Segerstrom SC, ed. The Oxford handbook of psychoneuroimmunology. New York: Oxford University Press, 2012.
109. Sheridan JF Dobbs C, Brown D, Willing B. Psychoneuroimmunology: Stress effects on pathogenesis and immunity during infection. Clin Microbiol Rev 1994;7:200-12.
110. Lloyd, R. Explorations in psychoneuroimmunology. Orlando, FL: Grune Stratton, 1987.
111. Locke S, Ader R, Besedovsky H, Hal, N, Solomon G, Aron T. Foundations of psychoneuroimmunology. New York: Aldine, 1985.
112. Ventegodt S, Flensborg-Madsen T, Andersen NJ, Nielsen M, Morad M, Merrick J. Global quality of life (QOL), health and ability are primarily determined by our consciousness. Research findings from Denmark 1991-2004. Soc Indicator Res 2005;71;87-122.
113. Cohen S, Williamson GM. Stress and infectious disease in humans. Psychol Bull 1991;109(1):5–24.
114. Holmes TH, Rahe RH. The Holmes-Rahe Life Stress Inventory. URL: https://www.stress.org/wp-content/uploads/2019/04/stress-inventory-1.pdf.
115. The British Prime Minister Boris Johnson is out of intensive care. [Den britiske premierminister, Boris Johnson, er ude af intensiv.] DR 2020 Apr 09. URL: https://www.dr.dk/nyheder/udland/boris-johnson-er-ude-af-intensiv.
116. Mitsikostas DD. Nocebo in headache. Curr Opin Neurol. 2016;29(3):331-6. doi: 10.1097/
WCO.0000000000000313.
117. Lester D. Voodoo death. Omega (Westport) 2009;59(1):1-18.
118. Jones L, Brown D, Palumbo D. Coronavirus: A visual guide to the economic impact. BBC News 2020 Apr 03. URL: https://www.bbc.com/news/business-51706225.
119. Apfel S. Covid-19: The forgotten equation wreaks havoc. Doesn‘t anyone realize that shrinkage of the economy puts new demands on public health well out of reach? The economy has to be put into the equation. Israel National News 2020 Mar 29. URL http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/25455.
120. Bake B, Larsson P, Ljungkvist G, Ljungstrom E, Olin A-C. Exhaled particles and small airways. Respir Res 2019;20:8. doi.org/10.1186/s12931-019-0970-9.
121. Does facemasks protect against Corona viruses? [Beskytter ansigtsmasker mod coronavirus?] Illustreret Videnskab URL: https://illvid.dk/medicin/beskytter-ansigtsmasker-mod-coronavirus.
122. Poletti RA. Ethics of death and dying. Int J Nurs Stud 1985;22(4):329-34.
123. WIKI. Pneumonia. URL: https://da.wikipedia.org/wiki/Lungebet%C3%A6ndelse.
124. Ogwang M, Paramatti D, Molteni T, Ochola E, Okello TR, Ortiz Salgado JC, et al. Prevalence of hospital-associated infections can be decreased effectively in developing countries. J Hosp Infect 2013;84(2):138-42. doi: 10.1016/j.jhin.2013.02.016.
125. Herszenhorn DM. Democracy in critical care as coronavirus disrupts governments. Travel bans and social distancing prompt changes to politics as usual — and fears of executive overreach. Politico 2020 Apr 03. URL: https://www.politico.eu/article/democracy-in-critical-care-as-coronavirus-disrupts-governments/.
126. Wigura K, Kuisz J. Coronavirus is now contaminating Europe‘s democracy. The Guardian 2020 Apr 01. URL: https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/01/coronavirus-contaminating-europe-democracy-viktor-orban-seize-more-power.
127. Szymanowski G. How coronavirus challenges open democracies. The corona pandemic is not just a health hazard. A permanent mode of crisis can also endanger open societies. In a state of emergency, the course is set for an uncertain post-corona world. DW 2020 Mar 25. URL: https://www.dw.com/en/how-coronavirus-challenges-open-democracies/a-52917307
128. Lacina L. Nearly 3 billion people around the globe under COVID-19 lockdowns – Today‘s coronavirus updates. World Economic Forum 2020 Mar 26. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/todays-coronavirus-updates/.
129. Ventegodt S. A comparative analysis of the environmental consequences of the world’s different types of medicine: Consciousness-based holistic medicine versus pharmaceutical medicine. J Altern Med Res 2019:11(1):67-78.
130. Ventegodt S. [Livskvalitet i Danmark]. Quality of life in Denmark. Results from a population survey. Copenhagen: Forskningscentrets Forlag, 1995. [partly in Danish]
131. Ventegodt S. [Livskvalitet hos 4500 31-33 årige]. The quality of life of 4500 31-33 year-olds. Result from a study of the Prospective Pediatric Cohort of persons born at the University Hospital in Copenhagen. Copenhagen: Forskningscentrets Forlag, 1996. [partly in Danish]
132. Jefferson T, Zarra L .Bufala spotting, part one: assessing research papers. J Royal Soc Med 2007 Jan 1. URL: https://doi.org/10.1177/014107680710000114.
133. Jefferson T, Zarra L .Bufale spotting, part two: assessing systematic reviews. J Royal Soc Med 2007 Apr 1. URL: https://doi.org/10.1177/014107680710011413.
134. Gøtzsche PC. Vaccines: Truth, lies and controversy. Copenhagen: Peoples Press, 2020.
135. Gøtzsche PC. Deadly medicines and organised crime: How Big Pharma has corrupted healthcare”. New York: Radcliffe, 2013.
136. Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People Press, 2017.
137. Ventegodt S. A review of World Health Organization‘s recommendations in “WHO‘s model list of essential medicines”: Who provides the data for the drug register? Altern Med Res 2016;8(4):347-57.
138. AFP – Agence France Presse. Vaccine needed to fully halt spread of COVID-19. URL: https://www.barrons.com/news/vaccine-needed-to-fully-halt-spread-of-covid-19-who-01586794505?refsec=afp-news.
139. WHO Timeline. COVID-19. 2020 April 12. URL: https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline—covid-19.
140. Hersholt J. The Emperor‘s new clothes. [En oversættelse af HC Andersens “Keiserens nye Klæder”.] URL: https://andersen.sdu.dk/vaerk/hersholt/TheEmperorsNewClothes.html.
141. Who control the World? A surprisingly small number of corporations control massive global market shares. International Business Guide 2020. URL: https://internationalbusinessguide.org/corporations.
142. Taylor K. These 10 companies control everything you buy. Independent 2017 Apr 17. URL: https://www.independent.co.uk/life-style/companies-control-everything-you-buy-kelloggs-nestle-unilever-a7666731.html.
143. Hagopian J. The evils of Big Pharma exposed. Global Research 2018 Jul 19. URL: https://www.globalresearch.ca/the-evils-of-big-pharma-exposed/5425382.
144. Püschel C. Corona autopsies: learning from the dead. [Corona-Obduktionen: Von den Toten lernen.] Hamburg Journal. NDR 28-04-2020. URL: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Hamburg-Journal,sendung1020130.html

Submitted: March 26, 2020. Revised: April 14, 2020. Accepted: April 20, 2020. This paper has been granted Open Access by the publisher; it can be used freely but with reference: Ventegodt S, Merrick J. A tribute to the Corona virus COVID-19 (SARS-CoV-2) whistle-blowers. J Altern Med Res 2020;12(2):1-99.